Zó sta je voor je zaak bij het indiceren!

  • 7 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
MV191125 Venvn Beeldbank GGZ T0I6669

Hoe leg ik aan mijn cliënt, collega, manager of zorgverzekeraar uit hoe ik tot een indicatie kom? Hoe sta ik mijn professionele mannetje in discussies over geïndiceerde zorg? Hoe vertaal ik het Normenkader in mijn dagelijkse praktijk? Wat betekenen de zes stappen van het verpleegkundig proces voor mij als wijkverpleegkundige? Wat zet ik daarover in de indicatie en wat in het zorgplan? V&VN wil iedereen die in de wijkverpleging werkt hierbij ondersteunen. Daarom hebben we twee korte en overzichtelijke handreikingen ontwikkeld. Eéntje over het Normenkader, en ééntje over het Verpleegkundig proces.

Rieke van de Wetering, lid van de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN: “Goede zorg begint met de zorgbehoefte helder krijgen. De handreikingen moeten helpen om beter beslagen ten ijs te komen in discussies met managers, cliënten of zorgverzekeraars. En om elkaar onderling scherp te houden. Op basis van onze eigen professionaliteit. Het is mijn droom dat ze in elke teamkamer aan de muur komen te hangen. Elke norm of stap in ‘hapklare brokken’ uitgelegd: wat betekent het voor jou als wijkverpleegkundige en hoe maak je dit inzichtelijk?”

Nieuwe verantwoordelijkheid, nieuwe discussies

Wijkverpleegkundigen zijn sinds 2015 – weer – verantwoordelijk voor de indicatie voor ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ binnen de zorgverzekeringswet. Meer dan ooit moeten verpleegkundigen en verzorgenden inzichtelijk maken welke zorg zij leveren, waarom zij dat doen en welk resultaat dat oplevert. Deze verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling geeft in de praktijk regelmatig aanleiding tot pittige discussies. Met managers die een maximum willen aan het aantal per week geïndiceerde uren. Met zorgverzekeraars die sommige interventies uit de indicatie afwijzen. Hoe leg je dan als professional uit dat je handelt op basis van je professionele autonomie en dat je door klinisch redeneren tot verpleegkundige diagnoses komt? Hoe onderbouw je dat je handelen gericht is de op het in stand houden dan wel bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt? En welke stappen moet je bewandelen binnen het verpleegkundig proces om te komen tot een indicatie die de toets der kritiek kan doorstaan?

Normenkader mag concreter

Wijkverpleegkundigen die indiceren, doen dat op basis van het Normenkader. Dit is in 2014 ontwikkeld door V&VN. Begin 2019 heeft het bureau van V&VN samen met wijkverpleegkundigen en het Zorginstituut het begrippenkader samengesteld. Hierin zijn zes veel gebruikte begrippen uit het Normenkader verder uitgewerkt.  Beide documenten – Normenkader en Begrippenkader – worden door sommige wijkverpleegkundigen echter als lang en abstract ervaren. Dat maakt de vertaalslag naar de praktijk soms lastig. Dit soort signalen waren voor V&VN dan ook de aanleiding voor de ontwikkeling van de handreikingen.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)