Zo krijg je meer invloed op het kwaliteitsplan van je instelling

  • 17 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
MV191120 Venvn Bethem T0I3820

Aan de slag met kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen: deel 2

Goed nieuws voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen. Via de (V)VAR, PAR of OR krijgen zij instemmingsrecht op het volledige kwaliteitsplan verpleeghuizen. Dit recht komt in de vernieuwde tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te staan. Een belangrijke wijziging, vindt verzorgende IG bij Zorggroep Elde Maasduinen Linda van den Hurk. “Zo motiveer je verzorgenden en verpleegkundigen om mee te denken én is het draagvlak voor besluitvorming groter.”

Het instemmingsrecht zorgt ervoor dat je als verzorgende of verpleegkundige invloed hebt op de toekomstplannen van het verpleeghuis waar je werkt. Niet alleen op het budget voor deskundigheidsbevordering, maar op alle plannen die jou als zorgprofessional raken. “Verpleegkundigen en verzorgenden weten het beste waar het geld naartoe kan, wat we missen op de afdelingen”, vertelt Linda. “Het werkt twee kanten op: je motiveert verpleegkundigen en verzorgenden om mee te denken én het draagvlak voor besluitvorming wordt groter. Als iets wordt opgelegd is dat anders dan wanneer je hebt meegedacht.”

Gevraagd én ongevraagd advies

Zorggroep Elde Maasduinen heeft tot op heden nog geen (V)VAR, maar dankzij Linda komt hier binnenkort waarschijnlijk verandering in. “Toen ik aan het ambassadeurstraject voor verzorgenden van V&VN begon, hoorde ik van collega-ambassadeurs dat ze in een VAR of VVAR zaten. Mijn interesse werd gewekt: wat houdt dat in? Al snel werd voor mij duidelijk dat we dit in mijn organisatie misten. Er werden vaak wel werkgroepen opgericht waarin verpleegkundigen en verzorgenden konden meedenken over besluiten, maar ongevraagd advies was niet gewaarborgd. Ik ben een verbetervoorstel gaan maken en nu, een jaar later, ligt het plan klaar. Zodra dit plan is goedgekeurd, kunnen we starten met een VVAR.”

In dit soort situaties zie ik mogelijkheden voor de VVAR: de stem van verzorgenden laten horen

Tevreden verzorgenden en verpleegkundigen

Linda verwacht dat er met de komst van een VVAR die instemmingsrecht heeft op het kwaliteitsplan minder ontevredenheid zal zijn over bepaalde besluiten. “Als er nu een besluit is genomen hoor je weleens: ‘Hoezo, wie is daarbij betrokken? Wie heeft daarover nagedacht?’ Vaak is niet duidelijk wie in welke werkgroep zit.” Een onderwerp dat voor Linda heel belangrijk is, is de rol van de verzorgenden. “Er worden steeds meer verpleegkundigen aangenomen die bepaalde taken overnemen. Zo hadden wij verzorgenden die jarenlang coördinerende diensten draaiden. Ze kregen hiervoor extra scholing, zodat ze bevoegd en bekwaam waren om die diensten te kunnen draaien. Nu is besloten dat voortaan alleen verpleegkundigen dit mogen doen. Dat triggerde mij: waarom is dit besluit genomen? Je doet een aantal verzorgenden zo enorm tekort, terwijl je mensen wilt binnenhouden. In dit soort situaties zie ik mogelijkheden voor de VVAR: de stem van verzorgenden laten horen. 

Pittige onderhandelingen

Het instemmingsrecht van de VAR, VVAR, PAR of OR is het resultaat van pittige onderhandelingen die V&VN heeft gevoerd binnen de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De invloed van zorgprofessionals op het kwaliteitsplan moet groter, omdat de waardigheid en trots gelden voor deskundigheidsbevordering niet meer geoormerkt zijn. Daardoor hebben zorgprofessionals niet meer automatisch een sterke invloed. Als VAR, VVAR, PAR of OR (mits de OR de rol bekleedt vanuit beroepsinhoudelijke optiek en niet alleen vanuit arbeidsvoorwaarden) kun je zelf afspraken maken met bestuurders om invloed op de waardigheid en trots gelden te behouden.

Verpleegkundige in verpleeghuis met patiënt
  • 21 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • V&VN Algemeen

Meer weten over kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen

Agressie in de zorg komt steeds vaker voor. Het is voor verzorgenden en verpleegkundigen lastig om daarmee om te gaan. De reflectiemethode Plussen kan je daarbij helpen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)