Winnaars Anna Reynvaanprijzen 2019 bekend

  • 16 mei 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

Op donderdag 16 mei zijn de Anna Reynvaanprijzen 2019 uitgereikt in het Internationaal Theater in Amsterdam. De Anna Reynvaanprijzen gaan naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige, het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren en het beste artikel van studenten hbo-verpleegkunde over het thema van de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing: patiënt,- en familieparticipatie. V&VN is sponsor van de Praktijk,- en Studentprijs.

In tegenstelling tot voorgaande jaren konden dit jaar V&VN-leden voor het eerst meestemmen op de genomineerden. Vroeger telde alleen de stem van de vakjury, maar nu was de publieksstem doorslaggevend.

Praktijkprijs

Om je vak goed te kunnen uitoefenen is autonomie belangrijk, niet alleen voor jou als zorgverlener, maar vooral ook voor de patiënt zelf. Jij bent tenslotte degene die als geen ander weet wat de juiste zorg is. Helaas ervaren verpleegkundigen vaak dat hun invloed beperkt is. Carla van Kesteren, senior IC-verpleegkundige in het OLVG in Amsterdam, onderzocht spoedsituaties en casuïstiek waarin het SIT-protocol (Spoed Interventie Techniek) een rol speelde. Zij kwam tot de conclusie dat het voor veel verpleegkundigen lastig is om hun kennis en ervaring te laten gelden. Daarom ontwikkelde Carla een masterclass verpleegkundig leiderschap, waarmee ze de Praktijkprijs in de wacht sleepte. Hiermee kunnen verpleegkundigen zich niet alleen verdiepen in de theorie van verpleegkundig leiderschap, maar wordt die kennis ook direct aan de praktijk gekoppeld door concrete voorbeelden uit het eigen werkveld met elkaar te bespreken. Dit helpt verpleegkundigen hun autonomie op de werkvloer te claimen en zorgt tegelijkertijd voor verbetering van de patiëntuitkomsten.

Carla: "Wat ik ontdekte uit rapporten die ik las was dat er vaak al een lange periode van bezorgdheid bij de verpleegkundigen was, waarmee eigenlijk weinig tot niks gedaan werd. De reden om niet op hun strepen te gaan staan was altijd hetzelfde: 'ik wilde de arts niet passeren.' Situaties worden bijna altijd puur medisch aangevlogen, alsof de betrokken verpleegkundigen niet bestaan. Ik wilde infiltreren in dat medische bolwerk en duidelijk maken dat als er beter naar de verpleegkundigen geluisterd wordt fouten voorkomen kunnen worden. Verpleegkundig leiderschap was wat er miste, maar veel verpleegkundigen vinden dat maar een abstracte term waarvan ze denken dat die niet op hen van toepassing is. Door concrete necrologische casussen met hen te bespreken in mijn masterclass en daarmee de koppeling naar de praktijk te maken werden ze zich bewust van hun eigen meerwaarde en vooral ook: van hun recht op inspraak."    

"Verpleegkundigen willen de arts niet passeren. Maar doordat ze niet op hun strepen gaan staan, worden er fouten gemaakt. Je mag best staan voor je vak."

"Verandering moet uit jezelf komen. Daarom vind ik het vooral belangrijk dat verpleegkundigen zich bewust worden van zichzelf en hun kunde. We hebben het hier over hoogopgeleide mensen en dus mag je echt wel staan voor je vak en je autonomie claimen. We hebben nog een lange weg te gaan, want onder artsen zijn heel veel mensen nog niet zover. Het zijn echt twee verschillende planeten die we dichterbij elkaar moeten zien te krijgen, we moeten gaan samenwerken, ipv tegenover elkaar te staan. En het mag gewoon niet zo zijn dat als een arts je afblaft, de patiënt daar de dupe van is."

Wetenschapsprijs

Dit jaar is de Wetenschapsprijs gewonnen door dr. Dimitri Beeckman, met zijn publicatie 'Towards an international language for incontinence-associated dermatitis (IAD): design and evaluation of psychometric properties of the Ghent Global IAD Categorization Tool (GLIBIAD) in 30 countries'. Voor het ontwikkelen van GLOBIAD werkte hij samen met 34 experts uit 13 landen en samen creëerden zij een gemeenschappelijke, wetenschappelijke taal voor incontinentie gerelateerde dermatitis. Hiermee kunnen de verschillende stadia van contact dermatitis in kaart te worden gebracht, wat zorgt voor toename van identificatie en classificatie van urine-incontinentie gerelateerde dermatitis. Daarnaast is ook het bijhouden van de ontwikkeling en de medische verslaglegging door GLOBIAD bevorderd.

Studentprijs

De studentenprijs gaat deze keer naar de 20-jarige Marijn Keuken, 3e jaars HBO-V student van de Hogeschool van Amsterdam, voor haar artikel 'Van in je uppie eten knapt de patiënt niet op'. Haar aanbeveling voor betere familieparticipatie is nuttige scholing voor verpleegkundigen en zorgt voor een landelijke richtlijn op dit gebied.

Marijn: "Er zijn steeds meer ouderen in Nederland en een groot deel van die ouderen is eenzaam. Dat leidt ertoe dat ziekenhuisopnames nog complexer worden dan ze al zijn. Ik pleit daarom voor meer actieve familieparticipatie. Als de familie van de patiënt actief meedoet in de verzorging leidt dat tot een betere band tussen patiënt, familie en verpleegkundigen. Op dit moment voelt het voor families vaak niet veilig om te participeren, door onze houding. We hebben het al zo druk en zien het vaak als een extra last om ook nog rekening te moeten houden met de familie en hun wensen en behoeften. Maar ik denk juist dat familieparticipatie veel kan toevoegen, zowel voor de patiënt als voor ons. Ik merk dat patiënten zich veel minder angstig en eenzaam voelen als ze deels door hun eigen familie, op de manier die zij prettig vinden, verzorgd kunnen worden. Als je mensen nauw betrekt bij de opname voelen ze zich gezien en gehoord en dan is het allemaal minder eng. We moeten minder kijken naar alle regels en veel meer naar de personen die we voor ons hebben staan. Zorg op maat, dat is belangrijk. Ik hoop dat ik mijn idee van actieve familieparticipatie breder in kan zetten als ik gediplomeerd ben en vakgenoten kan laten zien hoe groot de meerwaarde is."  

Volgend jaar zal het thema voor de Anna Reynvaanlezing 'Verpleegkundig Leiderschap' zijn.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)