Wim Speets, 1938-2023: ‘Een echte netwerker voordat het woord bestond’

  • 19 december 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wim Speets Website
Wim Speets

Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat verpleegkundige en ex-onderwijsdirecteur Wim Speets op 12 december jl. is overleden. Speets heeft na zijn opleiding tot verpleegkundige een sleutelrol gespeeld in vele veranderingen in het opleidingsstelsel voor verpleegkundigen.

Speets begon in 1956 aan de B-opleiding, toen de opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie. Daarna volgde hij de A-opleiding tot verpleegkundige in de ziekenverpleging. De geboren Hagenaar volgde als een van de eerste mannelijke studenten de ‘Hogere Opleiding voor Verplegenden’. Dat was een school waarop verpleegkundigen een opleiding konden volgen voor functies in het onderwijs of hoger management. In 1967 werd Wim Speets adjunct-directeur van de Prinses Margrietschool, waar verpleegkundigen werden opgeleid voor Rotterdamse ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Speets zette zich tijdens zijn carrière in voor verbeteringen in het verpleegkundig onderwijs. Dat deed hij onder andere vanuit het Raadgevend Comité Opleiding Verpleegkunde van de Europese Commissie, waar hij werkte aan Europese erkenning voor de opleiding tot A-verpleegkundige. Ook was hij voorzitter van de Vaste Commissie Verpleging bij de Nationale Raad van Volksgezondheid, waarin hij sterk pleitbezorger was voor erkenning van de, toen nog nieuwe, mbo-v. Speets was tot 2004 lid van de Den Treekgroep, een lobbyclub met invloedrijke verpleegkundigen.

Herinneringen

“Wim heeft er kort door de bocht voor gezorgd dat je een beroepsopleiding kon volgen, zoals we die nu nog kennen”, zegt oud-collega Burg de Rave. “In de jaren zestig van de vorige eeuw volgde je namelijk onderwijs intern bij een zorginstelling voor basisopleidingen tot A-verpleegkundige, B-verpleegkundige, Z-verpleegkundige en ziekenverzorgende. Je moet je voorstellen: dat waren opleidingen die buiten het regime van het ministerie van Onderwijs vielen.”

Burg vervolgt: “Dat was wat in die tijd. Iedere zorginstelling had namelijk zijn eigen opleiding, maar in het begin van de jaren zeventig zijn de eerste centrale scholen in de plaats van interne opleidingen gekomen. Je praktische opleiding volgde je dan in een ziekenhuis of verpleeghuis, maar je theoretische opleiding kreeg je gezamenlijk met leerlingen van andere instellingen. Daarna is het aantal lesuren uitgebreid, de erkenning van de opleiding tot A-verpleegkundige gekomen door de Europese Unie, de wet BIG werd opgetuigd. Later is de ontwikkeling naar dagonderwijs voor het mbo en hbo gekomen. Allemaal ontwikkelingen waar Wim voor een groot gedeelte voor heeft gezorgd.”

Charme

Burg tot slot: “Hij had de gave om al zijn relaties goed te onderhouden en juist die mensen uit te kiezen die met hun deskundigheden zijn doelen konden realiseren. Dat was echt zijn grote kracht. En dat is hem met al zijn charme ook gelukt.”

V&VN wenst de nabestaanden en dierbaren van Wim Speets veel sterkte met het verlies.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)