Wijkverpleging op weg naar nieuwe manier van werken

  • 1 mei 2018
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleging_toolbox

<strong>Het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat vandaag – 1 mei –  officieel bij het Zorginstituut is ingediend, is bepalend voor de manier waarop wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de wijk in de toekomst zullen werken. Er is nog veel te bepalen – onder andere op welke uitkomsten van de zorg je stuurt én hoe je die meet. Maar dit Kwaliteitskader legt wel de basis voor een toekomstbestendige (ouderen)zorg in de wijk.

Het Kwaliteitskader definieert niet alleen de taken van de wijkverpleging, maar ook de randvoorwaarden om het werk goed te kunnen doen. Op welke resultaten stuur je? Hoe verantwoord je die? Centraal staat de relatie met de cliënt en zijn of haar behoefte aan ondersteuning om zo gezond en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Een wijknetwerk, waarin wijkverpleegkundige en huisarts de spil vormen, is de basis. Het sociaal wijkteam van de gemeente, is nauw aangesloten.

Uitkomsten in plaats van productie

Tijdens één van de V&VN-bijeenkomsten om het Kwaliteitskader te toetsen, verzuchtte één van de wijkverpleegkundigen het al: ‘Ik wil het liefst gewaardeerd worden voor het feit dat ik mijn cliënt uit het ziekenhuis houd.’ In het Kwaliteitskader draait het inderdaad om het waarderen van de uitkomsten van de geleverde zorg. Dat levert nog veel discussie op, want welke uitkomsten van zorg gaan we waarderen en hóe gaan we die meten. Dat is doorslaggevend voor de manier waarop de wijkverpleging in de toekomst wordt betaald. Er komt een nieuw bekostigingssysteem, dat in 2020 van kracht moet zijn; dit kader loopt daar op vooruit.

Zelfredzaamheid

Wat de cliënt zelf kan en wil wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging. Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook een toenemend beroep doen op de zelfraadzaamheid van mensen en hun naasten. Gezondheidswinst en toename van vitaliteit leveren meer kwaliteit van leven op, maar ook een vermindering van de directe zorgvraag. Tegen de achtergrond van de vergrijzing en de personeelstekorten in de (wijk)zorg, is dat hard nodig.

Hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans was voorzitter van de stuurgroep die het Kwaliteitskader opstelde: “Dit is een ambitieuze ontwikkeling vanuit een brede blik op gezondheid, waarin de wijkverpleging, via preventie en zorg, een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Waarin kwaliteit nadrukkelijk ook gaat over doelmatigheid en waar een groot besef is van de noodzaak om met elkaar te leren en verbeteren.”

De partijen die gezamenlijk het kader hebben opgesteld, zijn: ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd