Wetenschappelijke tafel wijkverpleging van start

  • 12 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • V&VN Algemeen
Ouderenzorg_wijkverpleging

De toekomst is aan de wijkverpleegkundige. We worden met zijn allen steeds ouder, blijven langer gezond en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het leven leiden zoals we dat zelf willen. Tegelijk worden onze zorgvragen steeds complexer. Ondertussen is er een herbezinning gaande op hoe we in dit snel veranderende zorglandschap de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren. Van ziekte en behandeling verschuift de aandacht naar zelfredzaamheid, preventie en steeds nauwere samenwerking tussen zorgverleners en het sociaal domein.

De wijkverpleegkundige is de spil in deze zorg en er wordt steeds meer van teams wijkverpleging verwacht. Als het gaat om de organisatie van zorg bijvoorbeeld, maar ook qua opleiding en kennis. Daarom heeft het Wetenschappelijk College Verpleegkunde vandaag de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging gelanceerd om praktijkgericht onderzoek te stimuleren. Dit past bij de snelle professionalisering van het vakgebied.

De wetenschappelijke onderbouwing van de wijkverpleging heeft een impuls nodig. Het weinige onderzoek is versnipperd en wordt in de praktijk maar mondjesmaat toegepast. Bianca Buurman, hoogleraar en voorzitter van de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (WTW): “Bijna 95% van de ouderen woont thuis, toch investeren we nog nauwelijks in wijkverpleging. Wij willen nu verder onderbouwen wat nodig is om mensen langer thuis te laten wonen en meer complexe zorg en ziekenhuiszorg thuis te bieden. Wat vraagt dat van verpleegkundigen, welke impact heeft dat op cliënten en hoe kunnen we die zorg organiseren? Om dit te bereiken is investeren in praktijkgericht onderzoek essentieel. Wij willen de komende tijd onder andere vol inzetten op het starten van een onderzoeksprogramma.”

Wetenschappelijkcollege2
Van links naar rechts: Sandra Zwakhalen, Nienke Bleijenberg en Bianca Buurman

Praktijkvariatie

De WTW gaat de komende tijd aan de slag met de uitwerking van de kennisagenda wijkverpleging. Die agenda is breed: van preventie, vroeg-signalering en klinisch redeneren-indiceren tot multimorbiditeit, optimale teamsamenstelling en leiderschap. Eén van de onderwerpen die met de grootste spoed worden opgepakt is een onderzoek naar indicatiestelling: het gegeven dat de indicaties van wijkverpleegkundigen soms sterk uiteen lopen. Achter iedere voordeur een ander verhaal en daarom is het logisch dat indicaties uiteenlopen, maar we zien ook onverklaarbare en ongewenste variatie. Het onderzoek moet uitwijzen hoe het daar echt mee zit.

De honger naar meer kennis en wetenschappelijke onderbouwing is groot

Belang onderzoek

V&VN-directeur Sonja Kersten: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn met de oprichting van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg begonnen aan een wetenschappelijke inhaalslag. De honger naar meer kennis en wetenschappelijke onderbouwing is groot. Er wordt steeds meer van verpleegkundigen verwacht, dus we pakken die handschoen graag op. Maak als professional ook gebruik van die kennis, pak je rol.”

Wie gaat het doen

In de kerngroep van de tafel zitten namens het WCV Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht) en Bianca Buurman (Amsterdam UMC en HvA). Nienke Bleijenberg (Hogeschool Utrecht) is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de kennisagenda. Tot nu toe hebben zich 50 lectoren, practoren, promovendi en andere verplegingswetenschappers met een wijkverpleegkundige achtergrond aangemeld. Zij zullen van input worden voorzien door vertegenwoordigers van de beroepsgroep, de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN-afdeling Maatschappij & Gezondheid, het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap en de Patiëntenfederatie. Op hun beurt krijgen zij weer input van werkgeverorganisaties Actiz en Zorgthuisnl, maar ook van IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), NZa en van Zorgverzekeraars Nederland.

Zelf een idee of een vraag?

Wil je dat de WTW iets onderzoekt? Ben je op zoek naar specifieke kennis op het gebied van de wijkverpleging maar je komt er niet uit? Of ben je onderzoeker en wil je met ons samenwerken? Stuur dan een mailtje naar: wcv@venvn.nl.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)