Wet BIG: in gesprek over deskundigheidsbevordering

  • 22 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Excellente Zorg Bijeenkomst

Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet BIG toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Eén van de hoofdonderwerpen: deskundigheidsbevordering. Ofwel: een leven lang leren en ontwikkelen. Hier ging een groep verpleegkundigen en verzorgenden met elkaar over in gesprek tijdens een online bijeenkomst. Dit is één van meerdere bijeenkomsten waarin V&VN input ophaalt voor een peiling die eind deze maand naar alle leden uitgaat. Die zal onze inbreng bepalen richting VWS.

Het aantonen van je deskundigheid wordt in de toekomst misschien een eis bij herregistratie in het BIG-register. Hoe zou dat er praktisch uit moeten zien? En wat zijn de knelpunten waar je tegenaan loopt als het gaat om een leven lang leren en ontwikkelen? Hier gingen enkele tientallen verpleegkundigen en verzorgenden op maandag 20 september met elkaar over in gesprek.  

Waarom leer je eigenlijk? Een verpleegkundige: “Om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe wegen in te slaan. Ik ben enorm blij met de opleiding die ik op latere leeftijd ben gaan volgen. Ik heb zo veel extra geleerd vergeleken met dertig jaar geleden toen ik van school kwam. Zorg ontwikkelt zich zo snel.”

Opvallend: de brede roep om een eigen scholingsbudget voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een verzorgende IG: “Ik heb geen budget. De prijs van een symposium is voor mij te hoog en mijn werkgever kijkt als het om scholing gaat vooral naar het stuk bevoegd/bekwaam. Wat moet ik als ik me ergens in wil verdiepen?” Een verpleegkundige: “Het is nu vaak bedelen als je iets wil doen dat buiten het straatje van je werkgever valt. Met een eigen budget kan ik eigen keuzes maken.”

Moet het aantonen van je deskundigheid een eis worden bij herregistratie? Nee, zegt een verpleegkundige: “Ik ben bang dat anderen dan voor ons gaan bepalen waar die deskundigheidsbevordering uit moet bestaan. Tegelijkertijd kan het ook een stimulans zijn voor organisaties om tijd en geld vrij te maken hiervoor voor hun werknemers.” Anderen keken er positiever tegenaan: “Ik vind dat het erbij hoort dat je hiermee aan de slag gaat. Als het een eis wordt bij herregistratie zullen meer collega’s dat doen. Daar wordt de zorg beter van.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)