Wat er wel en niet in de Miljoenennota staat

  • 20 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Geld Miljoenennota

Prinsjesdag was extra bijzonder dit jaar. Er is nog geen nieuw kabinet en daardoor lijkt er weinig nieuws te melden. Desondanks kreeg de verpleeghuiszorg veel aandacht in zowel de Troonrede als de Miljoenennota. V&VN licht een aantal belangrijke onderwerpen toe die veel aandacht kregen of juist meer aandacht verdienen.

Extra geld voor verpleeghuiszorg

De verpleeghuizen krijgen er volgend jaar 435 miljoen euro bij. Dit bedrag zal in de komende jaren oplopen tot ongeveer 2,1 miljard euro. Dit bedrag is bedoeld om de afgesproken kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg te financieren.

Aandacht voor ouderen thuis?

V&VN miste aandacht in de Troonrede en de Miljoenennota voor de ouderenzorg in zijn geheel. Ongeveer 90 procent van de ouderen wordt thuis verpleegd en verzorgd. Het aantal ouderen dat thuis woont zal alleen maar groeien. Nu al kampt de wijkverpleging met een personeelstekort en moeten de aanbieders van zorg thuis regelmatig ‘nee’ verkopen, omdat hun budget bij de verzekeraar op is of omdat ze te weinig mensen hebben. Ouderen komen vaker terecht op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis en mantelzorgers raken overbelast. V&VN pleit er daarom voor om naast de extra middelen voor de verpleeghuizen ook te investeren in kwetsbare ouderen thuis.

Meer personeel nodig

Volgens de Troonrede en de Miljoenennota is er veel extra personeel nodig in de ouderenzorg. Het kabinet stelt daarom tot 2022 een bedrag van 350 miljoen euro beschikbaar voor scholing. Het gaat echter jaren duren voordat nieuwe collega's zijn opgeleid. De zorg kampt nu al met een snel groeiend personeelstekort. Het bestrijden van dit tekort en het op korte termijn verminderen van de huidige werkdruk als gevolg van het tekort, moet wat V&VN betreft topprioriteit worden van de werkgevers en de nieuwe minister. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de ouderenzorg, want de personeelstekorten vormen in alle onderdelen van de zorg een steeds groter probleem.

Verder nog in het kort

  • Het eigen risico blijft 385 euro, maar de zorgpremie gaat op jaarbasis met 10 euro omhoog.
  • De netto zorguitgaven groeien met 5,4 procent naar 73 miljard euro.
  • De zorgtoeslag wordt verhoogd. De maximale zorgtoeslag stijgt met 131 euro naar 1.197 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2.237 euro.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers gaat van 6,65 procent naar 6,90 procent. Gepensioneerden en zelfstandigen betalen een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage. Deze gaat van 5,4 procent naar 5,65 procent.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd