Vragenlijst Wet zorg en dwang: laat jouw stem horen!

  • 21 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
computer handen
Foto ter illustratie © Pexels

Onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut hebben een vragenlijst opgesteld voor zorgprofessionals over de Wet zorg en dwang (Wzd) en roepen verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden op om voor 1 april deze vragenlijst te beantwoorden. V&VN ondersteunt deze oproep, omdat het belangrijk is dat de uitvoerbaarheid van de Wzd sterk verbetert. Daarvoor is input nodig.

De vragen gaan over ervaringen met het verminderen van onvrijwillige zorg, het volgen van het stappenplan en de rol van de Wzd-functionaris. Ook wordt er specifiek gevraagd naar ervaring over de toepassing van de Wzd in de ambulante setting en met de procedure voor de aanvraag voor besluit en opname bij 'geen bereidheid, geen verzet' (artikel 21 Wzd).

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke onderzoek waarin de Wzd wordt geëvalueerd en voorstellen worden gedaan ter verbetering van deze wet. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en kan anoniem. De vragen zijn vooraf in te zien via de pdf. Eind vorig jaar verscheen het eerste deel van het evaluatierapport.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!