Verzoek aan minister: ‘Verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris’

  • 17 mei 2023
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Verhuizen: sleutel in deur

Verpleegkundig specialisten zijn goed in staat om de rol van Wzd-functionaris - iemand die toetst of een patiënt of cliënt terecht en op een zorgvuldige manier onvrijwillige zorg krijgt - te vervullen.  Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). V&VN-bestuurder Jaap Kappert overhandigde de resultaten van dit onderzoek dinsdag aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, samen met het verzoek om een aanpassing van de wet.

In 2020 is een pilot van start gegaan in vier verpleeghuizen, waarbij verpleegkundig specialisten in de rol van Wzd-functionaris zijn gezet. Deze VVT-organisaties (Brentano, WilgaerdenLeekerweideGroep, Innoforte en Topaz) werken samen binnen de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg’, ondersteund door het LOC en V&VN.

Uit onderzoek van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bleek al in 2021 dat de verpleegkundig specialist deze rol prima kan vervullen. Het nu gepresenteerde vervolgonderzoek, waarbij ook is gekeken naar de competenties waarover een Wzd-functionaris moet beschikken, bevestigt deze uitkomst.

Kappert: “De pilot en de twee onderzoeken tonen aan dat verpleegkundig specialisten prima de rol van Wzd-functionaris kunnen vervullen. We gaan er dan ook vanuit dat in de toekomstig gewijzigde Wet zorg en dwang de verpleegkundig specialist wordt opgenomen als een van de beroepsgroepen die de rol van Wzd-functionaris kan vervullen.”

Wzd Functionaris Helder
v.l.n.r. Jaap Kappert, minister Conny Helder en Marthijn Laterveer van LOC
Wet Zorg En Dwang
  • V&VN Algemeen

Themapagina: Wet zorg en dwang

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)