Verplichte halfjaarlijkse evaluatie afgeschaft

  • 18 januari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleegkundige in gesprek met patiënt

Het is in de wijkverpleging niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger. In plaats daarvan maakt de verpleegkundige of verzorgende zelf op basis van het verpleegkundig proces de professionele afweging op welk moment een evaluatie plaats moet vinden.

De frequentie en het tijdstip kan per cliënt en per zorgdoel verschillen. Op deze manier wordt op het juiste moment geëvalueerd en wordt onnodige administratieve last voorkomen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs in het kader van (Ont)Regel De Zorg afgesproken.

Binnen de wijkverpleging wordt van verpleegkundigen en verzorgenden verwacht dat zij met de cliënt de zorg evalueren. De evaluatie vormt een vast en belangrijk onderdeel van het verpleegkundig en verzorgend proces. De evaluatie staat in direct verband met de gestelde en beschreven doelen in het zorgplan. De verpleegkundige of verzorgende schat in wanneer evaluatie nodig is, maar het kan ook voorkomen dat de cliënt behoefte heeft aan een evaluatiemoment. Het initiatief tot evalueren kan uiteraard ook van een collega verpleegkundige of verzorgende komen. In het zorgdossier is terug te lezen of de evaluatie tot wijzigingen in de afspraken over de zorgverlening heeft geleid.

Sommige zorgverzekeraars hebben nog wel eisen voor het moment van evalueren in hun contractvoorwaarden staan. De contractvoorwaarden waren simpelweg al eerder opgesteld dan deze nieuwe afspraak. Maar ook zorgverzekeraars hanteren bovengenoemde afspraak per 1 oktober 2018.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)