Vernieuwde examinering voor BIG-herregistratie verpleegkundigen

  • 26 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Vernieuwde examinering voor BIG-herregistratie verpleegkundigen

Een herzien kennisexamen dat aansluit bij de actualiteit van het beroep. En twee nieuwe onderdelen: het praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’ en het examengesprek ‘Klinisch redeneren’. Samen vormen ze het vernieuwde examenprogramma voor verpleegkundigen die niet aan de vijfjaarlijkse werkervaringseis voldoen om geregistreerd te blijven in het BIG-register. “Wij krijgen terug dat examenkandidaten klinisch redeneren het leukste onderdeel vinden van de nieuwe examinering,” zegt verpleegkundige en examinator Linda Oskam.

Om als verpleegkundige geregistreerd te zijn en blijven in het BIG-register, moet je elke vijf jaar voldoen aan de werkervaringseis uit de Wet BIG. Als je niet voldoet aan de werkervaringseis, dan moet je eerst verplicht een examen halen voor je kunt herregistreren. Over de oude examinering kwamen veel klachten binnen van examenkandidaten. V&VN was bezorgd: we hebben alle gemotiveerde herintreders hard nodig in de zorg. Het mag niet gebeuren dat mensen afhaken door examens die fouten bevatten of niet aansluiten bij de theorie. Om de examens te verbeteren adviseerde V&VN om de scholing en examens te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hiervoor is vervolgens een gezamenlijk traject gestart, waarbij V&VN deelneemt in de stuurgroep.

Alle betrokken partijen vonden het van groot belang dat verpleegkundigen uit het werkveld en uit het onderwijs feedback konden geven op deze examens. Op basis van deze feedback werden aanpassingen gedaan. Er werd een adviesgroep ingericht met verpleegkundigen die de toetsen beoordelen op grond van hun actuele kennis uit de eigen beroepspraktijk. Daarnaast werden verpleegkundigen met juridische kennis en kennis op het gebied van scholing betrokken. Resultaat: het kennisexamen werd per 2021 herzien en sluit nu beter aan bij de actualiteit van het beroep. Ook zijn er twee nieuwe onderdelen geïntroduceerd: het praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’ en het examengesprek ‘Klinisch redeneren’. De kwaliteit en de feedback op het examen worden voortdurend gemonitord.

Staan voor je professionaliteit

Linda Oskam is verpleegkundige in een ziekenhuis en examinator op een van de nieuwe onderdelen, het examengesprek ‘Klinisch redeneren’. “Klinisch redeneren is een nieuwe term voor veel mensen die een tijd uit het vak zijn geweest,” vertelt ze. “Vroeger vroegen artsen niet aan je: ‘wat denk jij’? Nu wordt juist van je verwacht dat je verpleegkundige observaties aan je kennis koppelt. Daaruit maak je op wat je handelingen worden en die keuze kun je dan goed motiveren.” Linda vindt de gesprekken over klinisch redeneren een grote meerwaarde hebben: “Als examinator voer je het gesprek als vakmensen onder elkaar. Tijdens het gesprek vul ik de casus aan en stel ik prikkelende vragen. Het is de bedoeling dat de kandidaten ook vragen stellen, dat ze vertellen wat ze nog meer zouden willen weten en waar ze aan denken. Het gesprek is echt van deze tijd. Ik merk ook dat het mensen zelfvertrouwen geeft, dat je ze kunt meegeven: ‘ga staan voor je professionaliteit’.”

‘Herintreders zijn zó gedreven’

Zelf weet Linda hoe zwaar het kan zijn als je wordt doorgehaald in het BIG-register. “Ik ben een paar jaar uit het vak geweest in verband met zorgtaken in het gezin. Dan krijg je op een gegeven moment de brief op de deurmat dat je bent doorgehaald. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik voelde me als verpleegkundige geamputeerd. Je weet wat je ervoor hebt moeten doen om in het register te komen. Ik heb toen ook het examen gemaakt en me daarna weer laten herregistreren. Daardoor heb ik een groot hart voor de examenkandidaten. Herintreders zijn zó gedreven om het vak in te gaan. Dat moeten we faciliteren en we moeten zo min mogelijk drempels opwerpen. Het is belangrijk dat examenkandidaten goed begeleid worden. Dat ze weten waar ze informatie kunnen vinden en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Daar zie ik nog ruimte voor verbetering.”

Controleren en aanmelden

Op herregistratiewetbig.nl kun je als verpleegkundige controleren of je voldoet aan de werkervaringseis. Zo niet, dan kun je je via deze website aanmelden voor een examen. Vragen over het examentraject kunnen ook via deze website gesteld worden. De kosten voor de examinering zijn verlaagd naar € 395,-. Vaak kan dit bedrag door de werkgever vergoed worden. Informeer altijd vooraf of er vergoeding mogelijk is. Als examenkandidaat bepaal je zelf of je je met een scholing voorbereidt. Het scholingsaanbod is divers en te vinden op herregistratiewetbig.nl/onderwijsorganisaties.

BIG en samenwerkende organisaties

De vernieuwing van de scholing en examinering is het resultaat van een samenwerking tussen V&VN, de MBO Raad, de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze partijen vormen samen een stuurgroep. Het Consortium Beroepsonderwijs is als uitvoeringorganisatie aangesteld om de examinering van de herregistratie Wet BIG uit te voeren. De stuurgroep blijft bestaan en kijkt samen met het Consortium Beroepsonderwijs permanent waar verbeteringen in het examenprogramma nodig zijn. Daarbij wordt goed geluisterd naar de feedback van verpleegkundigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!