Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien problemen met gebruik medicijnen

  • 7 november 2017
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • V&VN Algemeen
Medicijnen Pillen Dispenser

<strong>Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85%) heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. Zij zien vooral problemen bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, IQ healthcare en V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 774 hiervan hebben in hun werk te maken met medicatieontrouw.

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen de GGZ, de huisartspraktijk en de thuiszorg zien het vaakst problemen, vooral bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Voor elke groep geldt daarbij dat hun problemen ‘op maat’ aangepakt moeten worden. Bij oplossingen op maat hoort volgens veel verpleegkundigen en verzorgenden ook dat de patiënt en zijn omgeving beter betrokken worden.

Ook constateren verpleegkundigen en verzorgenden dat de samenwerking tussen zorgverleners beter kan, zeker bij overdrachtmomenten tussen de eerste en tweede lijn. Dat is bijvoorbeeld als een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt en terug naar huis gaat. Maar ook binnen de eerste lijn kan de afstemming over medicatiegebruik en medicatietrouw tussen zorgverleners beter. Bijvoorbeeld door signalen van medicatieontrouw terug te koppelen naar elkaar. Een ander knelpunt betreft het ontbreken van een duidelijke richtlijn of protocol over medicatietrouw; dit knelpunt wordt het vaakst binnen de ziekenhuissector genoemd.

Meer bewustwording

Verpleegkundigen en verzorgenden informeren patiënten over medicatie, signaleren problemen en bieden praktische oplossingen. Er zijn ook nog taken die vaker opgepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning bij zelfmanagement en het aandacht besteden aan medicatietrouw in consulten of gesprekken met patiënten. Het zorgen voor (nog) grotere bewustwording onder verpleegkundigen en verzorgenden over de grootte en complexiteit van het probleem van medicatieontrouw is mede daarom aan te bevelen.

Kwaliteitsstandaard medicatietrouw

In opdracht van VWS werken ZonMw en V&VN samen met andere partijen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen.

Kwaliteitsstandaarden hebben vaak de vorm van een richtlijn met (bij voorkeur evidence‐based) aanbevelingen voor het professioneel handelen. Ze helpen verpleegkundigen en verzorgenden in hun besluitvorming over passende zorg en hebben als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook voor Medicatietrouw gaat nu een kwaliteitsstandaard ontwikkeld worden met subsidie van ZonMw. Dit onderzoek is daarvoor de basis.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)