Vanaf 25 mei versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg

  • 20 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
ANP Handreiking Bezoekbeleid
Foto © Manon Bruininga (ANP)

Vanaf 11 mei openden 26 verpleeghuizen onder voorwaarden weer hun deuren voor bezoek. Gisteren kondigde minister De Jonge van VWS de volgende stap voor de versoepeling van het bezoekbeleid aan. Vanaf 25 mei kunnen alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen weer beperkt bezoek toelaten. V&VN werkte samen met ActiZ en andere partijen aan de tweede versie van de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd voor deze nieuwe fase. Daarin staan de randvoorwaarden beschreven. Ook helpt het verpleeghuizen om tot een eigen plan te komen voor de aangepaste bezoekregeling. De verpleegkundige/verzorgende adviesraad speelt hierbij een belangrijke rol.

Er worden strenge voorwaarden gesteld aan de versoepeling: per bewoner mag slechts één vaste persoon langskomen, die zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt. De versoepeling kan alleen plaatsvinden op afdelingen waar geen besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld.
Conny van Velden, bestuurder V&VN: “Het is fijn dat de bezoekregeling verder verruimd wordt, dat is zó belangrijk voor de kwaliteit van leven van de bewoners. Maar het is spannend hoe het gaat uitpakken. Er moet goed in de gaten gehouden worden wat de gevolgen zijn van meer bezoek. Als we zien dat besmettingen en sterfte weer toenemen, moeten we meteen weer afschalen. Maar hoe zal dat zijn voor bewoners en hun naasten? Dat is lastig uit te leggen voor verzorgenden en verpleegkundigen.”

Rol van de VAR

Elk verpleeghuis werkt zelf een plan uit voor de verruiming van de bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de verpleegkundige/verzorgende adviesraad (VAR/PAR), cliëntenraad, de ondernemingsraad en de artsen en/of verpleegkundig specialisten. De handreiking helpt hierbij en beschrijft de voorwaarden. Verpleeghuizen moeten bijvoorbeeld beschikken over voldoende testcapaciteit, beschermende middelen en deskundig personeel. In het plan staat daarnaast beschreven hoe het geregeld wordt op de locatie: wie ontvangt de bezoekers, wie registreert ze, wie maakt de afspraken met bewoners en naasten. De VAR/PAR speelt dus een belangrijke rol bij het besluit of de locatie open kan en of het de volgende fase van versoepeling van de bezoekregeling in kan gaan.

Verdere verruiming

De verschillende betrokken partijen pleiten ervoor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan een concrete datum, maar zorgvuldig te kijken naar mogelijkheden waarbij veiligheid van cliënten en personeel gewaarborgd blijven. Zorgorganisaties zouden samen met de VAR/PAR, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de artsen en/of verpleegkundig specialisten zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is.

V&VN heeft samen met Actiz, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso, NIP en Zorgthuisnl een Handreiking ontwikkeld die kan helpen per locatie de juiste afwegingen te maken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)