V&VN voelt zich gesteund door RVS-advies voor meer samenwerking en minder concurrentie in de zorg

  • 21 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
3D8A1549

Meer samenwerking in de zorg in plaats van elkaar beconcurreren is al veel langer de wens van verpleegkundigen en verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten.” Dat zegt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, in een eerste reactie op het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving dat dinsdag werd gepubliceerd.

“We voelen ons gesteund door het advies van de Raad om die concurrentie in sommige delen van de zorg te beperken om zo tot een betere afstemming en samenwerking te komen. We hebben met het ministerie van Volksgezondheid en andere partijen al enkele jaren geleden de eerste stappen daarvoor gezet. Bijvoorbeeld om met één of twee teams de wijk in te gaan, omdat we daar veel concurrentie zien die niet ten goede komt aan de zorg.”

Preventie

Bianca Buurman vervolgt: “V&VN vindt net als de RVS dat de samenwerking in de wijk beter kan. De wijkverpleegkundige kent de wijk en de wijk kent de wijkverpleegkundige. Dat moet het uitgangspunt zijn. Wij zien dat afstemming tussen zo veel aanbieders lastig is. En we zien dat de financiering nog te veel gericht is op het leveren van zorg in plaats van preventie en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Dit is niet meer de toekomst en dat tast de kwaliteit van de zorg aan. Daarom hebben we vorig jaar met alle partijen die bij de wijkverpleging betrokken zijn, afgesproken dat we beter en meer gaan samenwerken.”

V&VN vindt net als de RVS dat de samenwerking in de wijk beter kan

- Bianca Buurman, voorzitter V&VN

Interessante optie

In het advies wil de RVS minder wetten, financiers, uitvoeringinstanties en aanbieders. De ouderenzorg wordt dan vanuit twee wetten geregeld, de Zorgverzekeringswet en de wet Maatschappelijke ondersteuning. Bianca Buurman: “We vinden dit hartstikke goed, laten we snel kijken of dit haalbaar is, het is een interessante optie om te verkennen.”

Ingewikkelder

De RVS wil verder dat de wet BIG op de schop gaat en adviseert om alleen de  basisberoepen nog te regelen in deze wet, aangevuld met een persoonlijk aantal vastgestelde vaardigheden per zorgverlener. “De wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van zorg te garanderen en daardoor patiënten bescherming te bieden tegen onzorgvuldig of ondeskundig handelen. De zorg wordt namelijk complexer, we moeten dus taken niet gaan opknippen. Je moet als verpleegkundige en verzorgende overzicht hebben en dat heb je bij uitstek als je zowel een brede basisopleiding én ervaring hebt. We zijn kritisch op het taakgericht werken, omdat de ervaring uitwijst dat het werk hierdoor minder uitdagend wordt en daardoor zorgprofessionals uit het vak verdwijnen. De zorgvraag wordt ingewikkelder, je moet bevoegd en bekwaam zijn en blijven”, zegt Bianca Buurman.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd