V&VN stelt leidraad indicatiestelling palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten vast

  • 2 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
handen_vasthouden

V&VN heeft een leidraad ontwikkeld over het stellen van de indicatie voor palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten. De leidraad is bedoeld om verpleegkundig specialisten duidelijkheid te bieden en goede patiëntenzorg te waarborgen. De leidraad is een toevoeging op de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die op 30 juni 2022 is gepubliceerd.

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase om het lijden van de patiënt te verlichten. Als één of meer ernstige symptomen onbehandelbaar (refractair) zijn, kan palliatieve sedatie worden ingezet. Dit mag alleen als het overlijden binnen veertien dagen wordt verwacht. Kern van de door V&VN ontwikkelde leidraad is dat de indicatie voor palliatieve sedatie alleen kan worden gesteld door beroepsbeoefenaren, waaronder verpleegkundig specialisten, die niet alleen bevoegd en bekwaam zijn, maar ook daadwerkelijk als behandelaar bij de patiënt zijn betrokken.

Palliatievesedactie Infographic Leidraad

Relatie tot de richtlijn ‘Palliatieve sedatie’

Op 30 juni 2022 is de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ gepubliceerd. Volgens deze richtlijn mag alleen een arts de indicatie voor palliatieve sedatie stellen, terwijl dit in de praktijk ook door verpleegkundig specialisten gebeurt. Die praktijk is er niet voor niets: de betreffende verpleegkundig specialisten staan dichtbij de patiënt, zijn bekwaam en bevoegd. Verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om medische behandeling te combineren met verpleegkundige zorg.  Zij zijn daarmee bij uitstek geschikt om zowel de fysieke als de psychosociale en existentiële klachten te beoordelen die aan de orde zijn bij terminale patiënten.

Professionele standaard

V&VN erkent de passages uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die de bevoegdheid tot indicatiestelling beperken tot de arts nadrukkelijk niet als professionele standaard. Alle andere onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn worden wél overgenomen door V&VN. Deze onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn zijn samen met de leidraad de professionele standaard voor palliatieve sedatie voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)