V&VN publiceert begrippenkader indicatieproces

  • 10 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen
3D8A0663

V &VN heeft vandaag het Begrippenkader Indicatieproces gepubliceerd. Hierin leggen we de begrippen uit waar bij de indicatie veel discussie over is, en we behandelen knelpunten en dilemma’s waar iedereen die betrokken is bij de zorg achter de voordeur, tegenaan loopt. Aan het begrippenkader is gewerkt door wijkverpleegkundigen uit heel Nederland.

Download het Begrippenkader Indicatieproces

Wijkverpleegkundigen zijn sinds 2015 – weer – verantwoordelijk voor de indicatie voor ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ binnen de zorgverzekeringswet. V&VN-directeur Sonja Kersten: “Daarmee zitten wijkverpleegkundigen weer waar ze horen: in de driver’s seat van de zorgverlening in de wijk. Juist omdat wijkverpleegkundigen zo dicht bij hun cliënten staan, en echt achter de voordeur komen, kunnen ze als geen ander de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Toch zien we na vier jaar indiceren dat er nog discussie is over de begrippen die we daarbij gebruiken. Binnen de eigen beroepsgroep, maar vooral ook met andere partijen die bij de wijkverpleging betrokken zijn, met zorgaanbieders en met zorgverzekeraars.

Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag wat geneeskundige zorg is of “zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden”? Hoog tijd dus voor meer duidelijkheid over begrippen die zo belangrijk zijn voor een goede indicatie. En dus voor onze professionele beroepsuitoefening. Met het begrippenkader zetten we, naast bij voorbeeld de intercollegiale toetsing, de Toolbox of de oprichting van een wetenschappelijke tafel wijkverpleging, een volgende stap in de professionalisering van ons vak en van het indicatieproces. Goede zorg begint immers met goed indiceren: de zorgbehoefte helder krijgen.”

Toelichting op normenkader

Het begrippenkader is een toelichting op het Normenkader waarin we beschrijven aan welke eisen je moet voldoen om te mogen indiceren, en om verpleging en verzorging in de eigen omgeving te mogen organiseren. Iedereen werkzaam in de wijkverpleging hoort het Normenkader te kennen en gebruiken. Om dat nog beter te kunnen doen, voegen we nu het begrippenkader daaraan toe. Kersten: “Dit begrippenkader is een stevig fundament om het gesprek over goede en gepaste zorg aan te gaan met bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars of de eigen werkgever. Ieder vanuit zijn of haar rol, met respect voor elkaars professionaliteit.”

Voor en door wijkverpleegkundigen

De werkgroep die het begrippenkader heeft opgesteld, is ondersteund door het Zorginstituut Nederland. De teksten en begrippen zijn weer voorgelegd aan, en van commentaar voorzien door, een groep van 40 wijkverpleegkundigen uit heel Nederland.

20190410 Indicatiestellingquotes

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)