V&VN: ongeloof over massaontslag CWZ Nijmegen

  • 14 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen

V&VN reageert met ongeloof op het nieuws dat het CWZ in Nijmegen het aantal verpleegkundigen vermindert met 100 fte. Concreet betekent dit dat ongeveer 150 verpleegkundigen ontslagen zullen worden. V&VN directeur Sonja Kersten: “Dat is een bittere pil voor wie het betreft; er breekt een periode van grote onzekerheid aan voor deze collega’s, ondanks het feit dat er in de omgeving veel vacatures voor verpleegkundigen zijn. We leven mee met hen die het betreft.”

Als beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden vinden wij het vooral belangrijk dat de verpleegkundigen in het CWZ zelf goed bij de plannen voor verandering betrokken zijn, dat ze zich uit kunnen spreken, dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Opmerkelijke keuze

Op dit moment beschikken wij, ondanks pogingen meer informatie te verkrijgen, slechts over beperkte informatie vanuit het CWZ over de achtergronden van de besluitvorming om juist verpleegkundigen te ontslaan. We vragen ons af wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van zorg. Ook vinden we het opmerkelijk dat de ontslagen alleen lijken te vallen onder de professionals aan het bed, degenen die 24/7 professionele en liefdevolle zorg leveren aan kwetsbare mensen. Dat zou nog begrijpelijk zijn als dat gebeurde in het kader van het streven naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Want er zal in de toekomst in Nederland steeds minder zorg in het ziekenhuis worden geleverd, en meer thuis of dichter bij huis. De vraag is echter of dat nu al het geval is in het CWZ; uit de eigen verklaring blijkt niet dat het ziekenhuis minder zorg zal leveren of bedden sluit.

Mogelijke impact

V&VN roept de Raad van Bestuur van het CWZ op om de verpleegkundigen intensief te betrekken bij alle volgende stappen en oog te hebben voor de mogelijke impact van de ontslagen op de werkdruk en het professionele niveau dat verpleegkundigen willen en moeten kunnen handhaven bij de zorg voor hun patiënten. Ook gaan we ervan uit dat er goed wordt gezorgd voor diegenen die niet bij het CWZ kunnen blijven. Hun expertise en hart voor de zorg moeten hoe dan ook in de huidige krappe arbeidsmarkt behouden blijven. Hoe sneller de betrokkenen weten waar ze aan toe zijn, hoe beter.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.