V&VN ondertekent verklaring; Maak de zorg Rookvrij!

  • 18 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
V&VN ondertekent verklaring; Maak de zorg Rookvrij!
Foto © Hans van Rhoon (ANP)

Een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én zorgmedewerkers in Nederland in 2030. De intentieverklaring Maak de zorg Rookvrij! zet een stap in de goede richting om dat doel, een ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord, te realiseren. Namens V&VN heeft verpleegkundig specialist Janette Tazmi de verklaring ondertekend. “Het is een gezamenlijk streven om de zorg rookvrij te maken. En daar horen verpleegkundigen en verzorgenden als grootste beroepsgroep in de zorg sowieso bij. Daarom vind ik het zo belangrijk dat deze intentieverklaring door V&VN samen met andere partijen is ondertekend.”

Janette Tazmi herinnert zich nog de tijd dat verpleegkundigen en artsen een sigaretje opstaken samen met de patiënt. “Pas in 2012 moesten patiënten eerst stoppen met roken, voordat ze konden deelnemen aan een traject voor longrevalidatie. Dat is nu bijna niet te geloven. Maar in die tijd werd het stoppen met roken gezien als de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Gelukkig is er veel veranderd, want als verpleegkundig specialist werk ik op de COPD revalidatieafdeling van een geriatrische revalidatie-instelling en daar zie ik dagelijks hoeveel schade roken veroorzaakt en hoe belangrijk het is om te stoppen met roken.”

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het heel lastig om met een cliënt die in zijn of haar eigen huis rookt hierover in gesprek te gaan

Verpleegkundig specialist Janette Tazmi

Recht op een rookvrije werkplek

Bij V&VN is Janette actief betrokken bij de commissie V&V Rookvrij!. “We hebben een duidelijke visie over een rookvrije zorg die ondersteund wordt door de leden van V&VN. Zo vinden wij dat elke verpleegkundige of verzorgende recht heeft op een rookvrije werkplek. En dat is vooral belangrijk in de wijk en in verpleeghuizen. Iedereen denkt meteen aan ziekenhuizen, maar in de wijk kom je bij mensen thuis. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het heel lastig om met een cliënt die in zijn of haar eigen huis rookt hierover in gesprek te gaan. Ik wil echt benadrukken dat verpleegkundigen en verzorgenden juist daar óók recht hebben op een rookvrije werkplek. Het zijn professionals. Dus vergelijkbaar met de installatiemonteur voor je internet die bij je thuis komt en het recht heeft om in een rookvrij huis te werken. Datzelfde geldt ook voor een verzorgende in de wijk die bij een cliënt thuiskomst. Verder benadrukken we in onze visie de voorbeeldrol die verpleegkundigen en verzorgenden hebben en de rol die zij spelen door rokers te adviseren, informeren en indien nodig door te verwijzen.”

Naast V&VN hebben verschillende andere partijen de intentieverklaring ondertekend, van zorgkoepels tot beroepsverenigingen. Voor zorgkoepels geldt dat zij zich inzetten voor rookvrije terreinen, een aanbod van stoppen-met-rokenzorg aan cliënten en patiënten en ondersteuning bij het stoppen voor medewerkers in de zorginstellingen. Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft aan dat we iedereen nodig hebben om in 2030 de gehele zorg rookvrij te krijgen. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken, tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)