V&VN: niet schipperen met veiligheid verpleegkundigen en verzorgenden

  • 30 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Vijfminutenregistratie_fietsers_wijk

Er wordt nu een groot beroep gedaan op verpleegkundigen en verzorgenden. Daar moet tegenover staan dat overheid en werkgevers zorgen voor goede en adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. Óók als het om mondmaskers gaat. De eisen die daaraan worden gesteld zijn hoog: het gaat immers om de veiligheid en gezondheid van zorgprofessionals én van hun patiënten. V&VN vindt dat je ook in tijden van schaarste niet met deze eisen moet schipperen.

Op ons meldpunt komen veel meldingen binnen van collega’s die zich zorgen maken over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals spatbrillen en mondmaskers. “Ik mag mezelf niet beschermen want er zijn onvoldoende middelen! Gisteren nog aangehoest door een mevrouw met dementie. Vervolgens ga ik naar de volgende patiënt. Ik kan mijn werk niet meer veilig doen en slaap slecht!” Een collega die ook in de wijk werkt met cliënten met dementie: “Je kan de cliënt er wel op wijzen dat hij moet hoesten in de elleboog, maar 5 minuten later hoest de cliënt jou weer recht in het gezicht. Deze groep kán zich niet aan de richtlijnen houden, en wij lopen risico.”

Zelf goede maskers maken vrijwel onmogelijk

Op social media doen verhalen de ronde van collega’s of hun werkgevers die zelf beschermende middelen proberen te maken. V&VN vindt voldoende en adequate beschermingsmiddelen voor verpleegkundigen en verzorgenden en hun collega’s van levensbelang. Het is echter heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om zelf mondmaskers te maken die aan de eisen rond kwaliteit en veiligheid voldoen.

Mondmaskers: strenge eisen én certificering

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) van het RIVM heeft per sector de normen vastgesteld waar persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen. Het is wettelijk verplicht om mondmaskers te laten testen op kwaliteit en veiligheid. Alleen als een masker goed uit zo’n test komt, kan het veilig worden gebruikt.

Een overzicht van die normen vind je hier. De ademhalingsbeschermings-maskers (FFP2/FFP1) horen een CE-markering te hebben (op ieder masker vermelding CE met 4-cijferig nummer), en daarmee te voldoen aan de wettelijke vereisten. Voor de chirurgische mondkapjes geldt het advies dat deze van het Type IIR zijn (vermelding IIR staat niet op masker, alleen op de doos).

Coronavirus

Tekorten? Blijf je melden!

V&VN bespreekt alle signalen die op ons meldpunt binnenkomen met het ministerie, de bonden, artsen, werkgevers en andere betrokken partijen. Het is van levensbelang dat de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen zo snel mogelijk worden opgelost. Anders kunnen verpleegkundigen en verzorgenden geen veilige zorg leveren. Laat ons daarom weten waar jij tegenaan loopt en waar jij de grootste behoefte aan hebt. Dan pakken wij dat direct op.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)