V&VN Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd

  • 19 maart 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Kindermishandeling 2

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die moet professionals alerter maken op het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en ervoor zorgen dat de juiste ondersteuning wordt geboden.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat je als verpleegkundige of verzorgende moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld. V&VN heeft een eigen meldcode opgesteld, gebaseerd op deze 5 stappen, om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij hun aanpak van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zodat de slachtoffers (en hun gezinnen) op tijd passende hulp krijgen. De meldcode legt uit wat kindermishandeling en huiselijk geweld betekenen en beschrijft de stappen die verpleegkundigen en verzorgenden moeten zetten.

Scholing over de meldcode

Om je te helpen bij het gebruik van de meldcode, heeft V&VN twee interactieve opfrismodules ontwikkeld. Met de modules Ouderenzorg en Kortdurend patiëntcontact kun je spelenderwijs leren hoe je in bepaalde situaties moet handelen en kun je toetsen of je kennis up-to-date is.

Voorbeeld uit de praktijk

Bekijk ook de video met jeugdverpleegkundige Bente Allessie en zie hoe zij in de praktijk werkt met de Meldcode.

Veilig Thuis

De verbeterde Meldcode moet er ook voor zorgen dat een slachtoffer sneller bekend is én blijft bij Veilig Thuis. Zodat de situatie van een slachtoffer beter gevolgd kan worden met als doel een duurzame, veilige thuissituatie te creëren. Helaas is Veilig Thuis op dit moment nog niet altijd in staat om meldingen snel genoeg te onderzoeken. Dat mag verpleegkundigen en verzorgenden echter nooit verhinderen om bij (vermoeden van) een onveilige thuissituatie contact te zoeken met Veilig Thuis.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)