‘Ze kunnen niet meer om ons heen’

  • 27 mei 2021
  • V&VN magazine
  • VAR
  • V&VN Algemeen
V&VN Magazine: Ze kunnen niet meer om ons heen (Florian van Hunnik)
Foto © Erik Buis

Het is een overwinning voor de beroepsgroep! We hebben definitief onze positie verankerd in de statuten van het OLVG”, vertelt Florian van Hunnik (33, tweede van links op de foto hierboven). Behalve verpleegkundige, is hij Chief Nursing Information Officer (CNIO) en bestuurslid van het nieuwe verpleegkundig stafbestuur (VSB) in het Amsterdamse ziekenhuis. Eind maart is het verpleegkundig stafconvent (VSC, een andere naam voor VAR) samen met het verpleegkundig specialisten platform omgedoopt tot VSB.

“Twee jaar geleden ontstond het idee om een VSB te worden, omdat we onze zeggenschap meer wilden borgen in het ziekenhuis. We merkten dat we steeds serieuzer werden genomen, maar dat het niet altijd vanzelfsprekend was dat wij betrokken waren als het ging over verpleegkundige vakinhoud. Het verschil is dat ze nu niet meer om ons heen kunnen. We hebben als VSB het recht om betrokken te worden en mee te praten.” 
 
En dat is erg belangrijk. “We zijn met ruim 1.700 verpleegkundigen de grootste beroepsgroep binnen het ziekenhuis en hebben veel invloed op de kwaliteit van zorg. Vanuit onze kennis, ervaring en samenwerking op de werkvloer weten we goed wat patiënten nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van patiëntenparticipatie of e-health. Het is mooi dat het bestuur er ook zo naar kijkt en dat we deze ontwikkeling samen in gang hebben gezet. Als wij meepraten, wordt de zorg beter.”

Bron: V&VN Magazine 2-2021 | Beeld: Erik Buis

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)