Iedereen ouder: Stemming kan ineens omslaan

  • 17 januari 2023
  • V&VN magazine
  • V&VN Algemeen
Marijke Boomsma
Foto © Roos Koole

Ook in de ggz, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en die voor hiv-patiënten zien we dat mensen steeds ouder worden. Drie zorgprofessionals die werken met deze specifieke patiëntgroepen vertellen waarom dat hun beroep extra boeiend maakt. Dit keer: Marijke Boomsma (37). Zij is verzorgende IG bij Zorggroep Ter Weel en werkt in een kleinschalige woonvorm met patiënten met een psychiatrische aandoening.

“Vaak is er bij de oudere cliënten sprake van een combina­tie van meerdere psychiatrische aandoeningen. Het horen van stemmen of visuele hallucinaties. Dit kan voorkomen bij cliënten met schizofrenie, bipolaire stoornis, borderline of depressie. Het is mijn taak om hun gedrag goed te observeren, daarover te rapporteren en zo nodig actie te ondernemen.

Soms zie ik aan bepaalde gedragingen of de mimiek van cliënten dat de dag niet goed verloopt. Door daarop in te haken, door bijvoorbeeld een ventileer­gesprek, kunnen zaken voorkomen worden. Dat lukt niet altijd, zoals bij een cliënt die bestek door het restaurant gooide. Wat gevaarlijk is, want er zitten meerde­re mensen te eten. Ik ga dan ernaast zitten om afleiding of rust te bieden, ik vraag of de cliënt rustgevende medicatie wil. Te veel externe prikkels kunnen de aanleiding zijn van het gedrag, dat benoem ik dan. Samen zoeken we naar een oplossing om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Bij­voorbeeld door tijdelijk in het eigen appartement te eten."

Gouden randje

“Van het personeelstekort komen we niet meer af, je kunt alleen maar hopen dat stagiairs het werk leuk vinden. Vol­gens mij zou het helpen als er efficiënter wordt gewerkt. Soms vraag ik me bijvoorbeeld af: is dit overleg nu echt in het belang van de cliënt? Onze cliënten mogen zichzelf zijn en dat is mooi, maar juist daarom baart het gebrek aan medewerkers me zorgen voor de toekomst."

Als het aan mij ligt, ga ik nooit met pensioen

"Voor de cliënt die voor dit artikel op de foto ging, was het een dag met een gouden randje: dat zoiets simpels als een foto een dag fan­tastisch kan maken is prachtig. Kleine dingen maken de kwaliteit van leven voor hen beter. Door die diversiteit aan mensen die ik ontmoet, is het werk gewoon altijd leuk. Het zijn unieke persoonlijkheden en het is zo mooi als je dat kunt zien. Als het aan mij ligt, ga ik nooit met pensioen.”

Bron: V&VN Magazine 4-2022 | Tekst: Cintha Rood | Beeld: Roos Koole

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)