V&VN Kinderverpleegkundigen: concept-handreiking kindzorg openbaar

  • 1 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kinderverpleegkunde
V&VN Kinderverpleegkundigen: concept-handreiking integrale kindzorg openbaar

De afdeling Kinderverpleegkundigen V&VN heeft vandaag de concept-handreiking Kindzorg openbaar gemaakt. De handreiking is bedoeld om indicerend kinderverpleegkundigen, ouders, collega’s in de kindzorg, zorgorganisaties/zorgaanbieders, zorgverzekeraars, pgb-houders en beleidsmakers inzicht te geven in het indicatieproces voor de kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving van het kind. Deze partijen kunnen tot en met 15 juli reageren op de handreiking. Op 1 augustus volgt de publicatie van de definitieve handreiking. Aan de handreiking is gewerkt door tientallen indicerend Kinderverpleegkundigen.

Sommige begrippen die in het indicatieproces worden gebruikt, leiden tot veel discussie tussen betrokkenen. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van ouderlijke zorg en wanneer van kinderverpleegkundige zorg? Hoe stel je vast onder welk wettelijk kader de benodigde zorg valt? En hoe bepaal je aan de hand van de hele context van het gezin of ouders in staat zijn zelf bepaalde verpleegkundige interventies uit te voeren? In welk geval is er sprake van kinderverpleegkundig toezicht en wanneer niet? De handreiking is bedoeld om eenduidigheid te creëren voor iedereen die betrokken is bij het indicatieproces.

Verandering in wetgeving

Sinds 2015 is voor de extramurale kindzorg het indiceren en organiseren van de zorg en hulp voorbehouden aan de kinderverpleegkundige. De kinderverpleegkundige onderzoekt, vraagt, verheldert, stelt vast en organiseert, samen met het kind én de ouders, wat de zorgvragen en hulpbehoeften zijn en welke zorginzet nodig is. De verpleegkundige stelt ook vast onder welk wettelijk kader de zorg valt. De handreiking gebruikt geen begrippen uit de voormalige AWBZ, maar sluit aan bij de huidige wetgeving en praktijk.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Niet alleen de wetgeving is veranderd. Veel meer dan voorheen staat het zo veel mogelijk bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid centraal. Het is de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Wat voor een individu realistische doelen zijn, verschilt van kind tot kind. Daarom is maatwerk van de kinderverpleegkundige vereist om tot een bij het stellen van de indicatie.

Kinderverpleegkundige indiceert

Karin van Loon, kinderverpleegkundige en één van kritische tegenlezers van de handreiking: “Ik ben blij dat de handreiking kindzorg er is. Zowel bij mijn collega’s als bij mij was hier een enorme behoefte aan. De handreiking biedt de kinderverpleegkundige duidelijke handvaten om de zorgbehoefte van het kind en de hulpbehoefte van het gezin vast te stellen en hier de best passende zorg op in te zetten. Belangrijk uitgangspunt is dat het inzetten van zorg altijd maatwerk blijft.”

Handreiking werk van tientallen kinderverpleegkundigen

Aan de handreiking is de afgelopen maanden gewerkt door een grote groep kinderverpleegkundigen, onder meer vanuit de afdeling Kinderverpleegkundigen van V&VN en vanuit Kinderverpleegkunde.nl. In samenwerking met het Zorginstituut. Tijdens het schrijven is om commentaar en feedback gevraagd aan alle indicerend kinderverpleegkundigen van Nederland. Een oproep daartoe werd medio mei verspreid via het netwerk van Kinderverpleegkunde.nl en onder de leden van V&VN Kinderverpleegkunde. Ook zijn alle aanbieders van kindzorg thuis gevraagd deze oproep onder hun indicerend kinderverpleegkundigen te verspreiden. Zo lazen tientallen indicerend kinderverpleegkundigen twee keer – medio mei, medio juni - kritisch tegen en leverden uitgebreid commentaar. Gedurende het schrijfproces zijn eerdere versies ook voor commentaar teruggelegd bij het Zorginstituut.

Reageren tot en met 15 juli!

Reageren op de handreiking? Dat kan tot en met 15 juli. Ben je kinderverpleegkundige? Stuur alsjeblieft een e-mail naar kinderverpleegkunde@venvn.nl. Kind/ouders en mantelzorgers kunnen hun commentaar indienen bij Kind & Ziekenhuis, de Patiëntenfederatie (PFN), BVIKZ of Per Saldo. Zorgaanbieders kunnen terecht bij hun brancheorganisatie, bijvoorbeeld Binkz, Actiz, Zorgthuisnl. Bekijk ook de veelgestelde vragen naar aanleiding van deze handreiking.

Update 17 juli

De publicatie van de Handreiking is tot nader order uitgesteld. Ook is de reactietermijn - op verzoek - verlengd tot 1 augustus aanstaande.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)