V&VN IC niet verrast door hoge uitstroomcijfers

  • 15 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • Intensive Care
Intensive Care Afdeling Met Pompen

De forse uitstroomcijfers van IC-verpleegkundigen die Zorgvisie deze week publiceerde, worden door Paul Rood van de V&VN-IC afdeling bestempeld als ‘schokkend, maar niet verrassend’. Afgelopen najaar kreeg de afdeling al vergelijkbare signalen tijdens een geanonimiseerde ledenraadpleging.

De marathonstrijd die de zorg de afgelopen twee jaar moest leveren, leidde overal tot een forse daling van de personeelsaantallen op de IC-afdelingen. Zorgvisie kreeg van 29 ziekenhuizen inzicht in het aantal afzwaaiers: gemiddeld nam 15 procent van de IC-verpleegkundigen ontslag.

Daarvan ging slechts een deel met pensioen. Anderen gingen elders in de zorg werken of verlieten de sector. Een ander deel nam ontslag om als ZZP’er verder te gaan. De aanleiding voor de keuze is bijna altijd de hoge werkdruk.

Grote verschillen

De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn groot. Op vier plekken was er ondanks corona helemaal geen uitstroom, maar elders zwaaide in een geval liefst 30 procent van het personeel af: bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein stapten 34 van de 113 IC-collega’s op.

Bij Gelre Ziekenhuizen stopte bijna een kwart van de medewerkers en het MCL (Leeuwarden) meldde een uitstroom van 22 procent. Grote ziekenhuizen, waaronder universitaire medische centra, verstrekten geen gegevens aan Zorgvisie.

Als je de voorwaarden verbetert, is er een kans dat een deel van de IC-verpleegkundigen weer terugkeert.

Paul Rood, waarnemend voorzitter van de afdeling IC-verpleegkundigen van V&VN, hoopt dat de uittocht de ogen opent van beleidsmakers. “Er is door de coronacrisis zo'n enorme wissel getrokken op de fysieke en mentale weerbaarheid van collega’s, dat het begrijpelijk is dat een aantal er een punt achter zet.”

Oververmoeid geraakt

“Wat natuurlijk wel beter kan is het perspectief voor IC-verpleegkundigen. Tijdens de pandemie zijn we geconfronteerd met opschaling na opschaling, terwijl we daar helemaal niet de mensen voor hadden en iedereen vroeg of laat zwaar oververmoeid raakte.”

Door verpleegkundigen meer zeggenschap te geven over hun beroep, te zorgen dat ze kunnen uitrusten na een piek en ze uitzicht te geven op meer collega’s kun je meer mensen behouden, denkt Rood. “Of zelfs terugwinnen. De meeste IC-verpleegkundigen vinden hun werk fantastisch, maar je moet de last wel kunnen dragen. Als je de (rand-)voorwaarden verbetert, is er een kans dat een deel van de mensen weer terugkeert.”

“Hierover hebben we eerder aanbevelingen gedaan ten aanzien van opschaling. Ook in de huidige situatie is het aanpakken van deze adviezen wat ons betreft belangrijk om zoveel mogelijk collega’s te behouden.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)