V&VN en Hogeschool Utrecht presenteren Kennisagenda Wijkverpleging

  • 6 december 2018
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • V&VN Algemeen
Professionalisering wijkverpleging

V&VN heeft vandaag samen met de Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aangeboden aan het ministerie VWS. De kennisagenda is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging.

De agenda is ontstaan uit vragen waar verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging tegenaan lopen. De verwachtingen van de wijkverpleging zijn door de beweging naar zorg dichtbij huis bijzonder groot. Er wordt veel gevraagd van zorgprofessionals. De nadruk ligt in de wijkverpleging nu nog op productie en ziekte. Sonja Kersten, directeur van V&VN: “Dat wordt anders. Wat is er nodig om cliënten te helpen zo gezond mogelijk te blijven met een goede kwaliteit van leven? Hoe kunnen we bijdragen aan goede preventie? Naar deze vragen uit de kennisagenda is onderzoek nodig.” Projectleider Nienke Bleijenberg, lector bij de Hogeschool Utrecht: “We hebben in dit project een schatkist aan informatie en vragen opgehaald uit de praktijk.”

Honger naar kennis

Tegelijkertijd is er een grote vraag naar kennis. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben vooral behoefte aan meer kennis over (mogelijke interventies op het gebied van) mensen met een stapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen, naar zorgmijders, mensen met psychiatrische problemen, en naar multimorbiditeit.

Kersten: “Wij willen verpleegkundigen en verzorgenden de kennis bieden die ze nodig hebben om hun werk goed te doen – met vakinhoudelijke expertise, lef en leiderschap - en om de belofte van zorg en ondersteuning dichtbij huis in plaats van in instellingen waar te maken. Met interventies die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van hun cliënten.”

Welke kennis is nodig?

De inhoud van de kennisagenda van de wijkverpleging bestaat uit 16 geprioriteerde vragen die allemaal zijn aangedragen door de beroepsgroep. Deze vragen zijn ingedeeld over drie pijlers: 1) beroepsinhoud, 2) de organisatie van de zorg en 3) de beroepsontwikkeling. De geprioriteerde vragen gaan over onderwerpen zoals preventie, indicatiestelling, psychische zorg, leiderschap, technologie en wijkgericht werken. Alle vragen zijn opgehaald met een vragenlijst én in meerdere sessies met wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk, verzorgenden en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen.

Waarom een kennisagenda?

Als wijkverpleegkundige, verpleegkundige in de wijk of verzorgende wil je goede zorg leveren aan je cliënten. Maar hoe weet je eigenlijk of de zorg die je levert het goede is en van goede kwaliteit? Hiervoor is kennis nodig. Om het vak te onderbouwen. Om de zorg slimmer en beter te maken. En om écht te weten wat de impact van jouw handelen is voor de cliënt.

Hoe nu verder?

V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (in oprichting) gaan gezamenlijk met de kennisagenda aan de slag: door onderzoeken uit te zetten, richtlijnen te ontwikkelen of door bestaande kennis bij zorgprofessionals te brengen. V&VN stemt dit af met van de kennisagenda’s van andere beroepsgroepen die actief zijn in de eerste lijn, zoals huisartsen en paramedici. Ook hun beroepsverenigingen hebben vandaag de eigen kennisagenda’s aan VWS aangeboden.

Algemeen kader en specifieke kennisagenda

De kennisagenda bestaat uit een specifieke kennisagenda voor wijkverpleging met zestien geprioriteerde vragen. De kennisagenda is samengevat in een factsheet. Daarnaast is er een algemeen raamwerk ontwikkeld dat geschikt is voor elk werkveld van verpleging en verzorging. Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde gaat op basis hiervan werken aan de ontwikkeling van kennisagenda’s voor andere verpleegkundige werkvelden.

Heb je input of wil je meer weten?

Herken jij andere zorginhoudelijke vraagstukken waar je graag een antwoord op wilt vinden? Mail dan naar richtlijnen@venvn.nl. Voor verdere inhoudelijke vragen kun je terecht bij info@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)