Tool voor verpleeghuizen: leren van wat je registreert

  • 19 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • V&VN Algemeen
Verpleeghuiszorg_tool

Continu leren en verbeteren, dat is het motto van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De indicatoren basisveiligheid maken hier onderdeel van uit. Om ervoor te zorgen dat de indicatoren ook echt worden gebruikt om van te leren en de zorg te verbeteren, hebben V&VN en Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de 123-Tool Basisveiligheid ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt teams in verpleeghuizen om te leren van wat ze registreren.

Deze maand en volgende maand is het voor verpleeghuizen tijd om informatie te verzamelen voor de indicatoren basisveiligheid. Dit gebeurt aan de hand van vragen. Bijvoorbeeld: hoe vaak hebben we een medicatiereview gehouden en wie waren daarbij betrokken? Door deze gegevens in te vullen in de 123-Tool Basisveiligheid krijgen teams een overzichtelijke terugkoppeling van de resultaten. Deze informatie kan worden gebruikt om het gesprek over kwaliteit aan te gaan: herkennen we deze cijfers? Vinden we ze goed genoeg? Zo nee, wat is er nodig om de cijfers te verbeteren?

In gesprek

Dianne Karsmakers, kwaliteitsmedewerker bij Vughterstede, heeft goede ervaringen met het bespreken van geregistreerde gegevens: “Wij registreren sinds dit jaar ieder kwartaal de indicatoren basisveiligheid, bijvoorbeeld het aantal cliënten met decubitus. Om de toe- of afname hiervan te begrijpen kijken we ook naar de mix van cliënten. In het integraal verpleegkundig overleg wordt over de aanpak nagedacht en de verpleegkundigen zetten acties uit in de teams. Geweldig! Door deze werkwijze zijn al een aantal zaken aan de orde gekomen.”

Volgens Dianne zijn ze bij Vughterstede dit jaar écht begonnen met leren. “Het Kwaliteitskader is daarbij een stok achter de deur. Gelukkig mag bij Vughterstede het gesprek gevoerd worden over leer- en verbeterpunten. Want: we zijn nog steeds afhankelijk van de bereidheid van bestuurders om professionals de ruimte te geven voor die dialoog. Ik roep alle bestuurders in de verpleeghuissector op om dit te doen!”

Verbeteracties

Afhankelijk van de verbeter- of borgplannen die teams maken, kan de 123-Tool Basisveiligheid ook gebruikt worden om op terugkerende momenten de resultaten van de verbeteracties in beeld te brengen. Een voorbeeld: stel een multidisciplinair team van een verpleeghuis vindt het belangrijk dat er met minimaal 90 procent van de cliënten afspraken rondom het levenseinde is gemaakt en dat deze afspraken zijn vastgelegd. Als het team constateert dat er met slechts 30 procent van de cliënten afspraken is gemaakt, moet er een verbeterplan worden opgesteld. In vier maanden tijd werkt het team ernaar toe dat er met 90 procent van de cliënten afspraken is gemaakt en dat deze afspraken zijn vastgelegd. In het verbeterplan staat ook wie waarvoor verantwoordelijk is in dit proces. Het team spreekt af om na twee maanden en na vier maanden nog een keer met behulp van 123-Tool Basisveiligheid te monitoren hoever men is. Als het maken van afspraken rondom het levenseinde een onderwerp is dat op meerdere afdelingen speelt, kan dit onderwerp terechtkomen in het kwaliteitsplan en -verslag dat de locatie maakt.

Voorbereiding

Naast het monitoren van de voortgang op de indicatoren basisveiligheid, is de 123-Tool Basisveiligheid ook een hulpmiddel voor het aanleveren van de indicatoren basisveiligheid in het voorjaar van 2019 in de landelijke portal. Daarvoor moeten de resultaten van de verschillende afdelingen worden opgeteld tot locatieniveau.

Continu verbeteren, gaat het dan zo slecht?

De nadruk op het continu verbeteren van de verpleeghuiszorg kan het gevoel geven dat er niks goed gaat. Dat is jammer en zeker niet het geval. Het gaat er vooral om dat teams informatie krijgen. Dat geeft een team de mogelijkheid na te denken over de vraag: wat gaat er goed en hoe houden we dat vast? En: wat zou beter kunnen en hoe werken we daar aan?

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!