Toegang tot medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking moet beter

  • 30 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Verstandelijk GehandicaptenZorg
Gehandicaptenzorg

V&VN heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg InEen en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) een convenant ondertekent om de toegang tot medisch generalistische zorg (MGZ), zoals huisartsenzorg, voor mensen met een verstandelijke beperking, te verbeteren.

Er zijn afspraken gemaakt om de randvoorwaarden voor die zorg te verbeteren. Verpleegkundig specialist VGZ en voorzitter van V&VN-VGZ Sandra de Wit is blij met het gezamenlijke convenant. “Wij hebben vooral ingezet op een grotere rol voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten binnen de VGZ.”

“Grotere rol verpleegkundigen om huisartsenbezoek voor mensen met beperking te voorkomen”

Uit eerder onderzoek van de VGN blijkt dat huisartsen(posten) zich soms genoodzaakt voelen de zorg aan mensen met een beperking te stoppen. Vaak omdat goede randvoorwaarden voor de organisatie ervan ontbreken,  maar ook door een tekort aan Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG's) en door een hoge werkdruk.

Juist verpleegkundigen pikken lichamelijke signalen op

“Verpleegkundigen kunnen daarin een grotere rol spelen. Het helpt al als bijvoorbeeld meer teams een goede mix hebben tussen begeleiders voor mensen met een beperking en verpleegkundigen. Juist verpleegkundigen pikken lichamelijke signalen op, de zogenaamde vroegsignalering van somatische aandoeningen, waardoor een huisartsenbezoek van een cliënt met een beperking in sommige gevallen voorkomen kan worden, vervolgt Sandra de Wit.

“Is een bezoek toch noodzakelijk, dan kan een verpleegkundige dit goed voorbereiden, zodat de juiste informatie bekend is bij de huisarts. Dat is prettig voor de cliënt, want zo kunnen we bij klachten erger voorkomen. Het is ook prettig voor de huisarts, die te maken heeft met een hoge werkdruk en een tekort aan collega’s.

Verpleegkundig specialist vaker inzetten als behandelaar in de VGZ

Ook het vaker inzetten van verpleegkundig specialisten als behandelaar voor mensen met een beperking kan de huisarts en de AVG verder ontlasten. “Wij zijn tevreden dat ook de andere partijen de inzet van verpleegkundig specialisten als deel van de oplossing zien voor de verbetering van deze zorg aan cliënten met een beperking”, aldus Sandra de Wit.

Lees hier het convenant

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)