Til je VAR naar een hoger niveau met het programma Merkbaar Beter

  • 26 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • VAR
  • VAR
VAR Platform

Hoe zorg je voor een goede vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden? En hoe stimuleer je collega's tot professionele zeggenschap? Het zijn vragen die leven binnen het VAR-netwerk van werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. Voor antwoorden op die vragen stelden Merkbaar Beter, deRotterdamseZorg én het regioteam Werken in de Zorg van VWS een ontwikkeltraject op.

Uit eerdere netwerkoverleggen van deRotterdamseZorg bleek dat er een ontwikkelbehoefte was om vanuit de rol als V(V)AR/PAR, de zorgprofessional meer zeggenschap te geven over hun vakuitoefening. Het ontwikkeltraject dat vanuit deze vraag ontstond, bestond uit vier (digitale) dialoogsessies. In ieder sessie stond een ander thema centraal. Maar liefst eenenvijftig deelnemers van elf organisaties deden mee.
 
Wijkverpleegkundige en VAR-voorzitter VAR Adriana Janssen van Lelie Zorggroep was één van de deelnemers. "We worstelden met een aantal vragen, zoals: hoe betrek je je achterban? Hoe lopen de gesprekslijnen binnen de organisatie? En hoe stimuleren we onze collega's tot meer professioneel leiderschap?"

Thema’s

Adriana: "De sessies zorgden voor veel herkenning: alle VAR’en liepen tegen vergelijkbare problemen aan. Ook waren ze creatief en informatief. Ik leerde hoe je de VAR binnen de organisatie op de kaart zet en hoe je het samenspel met je achterban kunt verbeteren. Begin bijvoorbeeld met een nieuwsbrief en kies in elke regio een collega als spreekbuis voor de achterban."
 
Ook over het samenspel tussen bestuurders en de VAR werd gesproken. Wietske Vrijland, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, besprak de samenwerking met de VAR. Adriana: "Duidelijk werd: we hebben elkaar nodig. Praat op gelijk niveau met de bestuurder. Dat is voor diegene ook veel prettiger."

Wij zijn de experts in het geven van goede zorg.

Adriana Janssen, wijkverpleegkundige en VAR-voorzitter

Wil je een statement naar je bestuurder maken? Dan is een goede voorbereiding belangrijk. "Bestuurders zijn gevoelig voor cijfers en percentages, dus gebruik die in je communicatie. En heb lef! Dus: wees hard op de inhoud, maar zacht op je relatie. En zoals Wietske het mooi omschreef: Het gesprek tussen de VAR en de bestuurder is er een die je voert vanuit een ander perspectief, niet vanuit een ander niveau."

Acties

Wat Adriana nu in de praktijk gebruikt? "We zijn nu bezig om die spreekbuis per locatie aan te wijzen. Hierbij nemen we de locatiemanagers mee; zo verstevigen we ook op dat niveau de contacten. Verder maken we binnen de VAR een plan waarin staat aan welke thema's we in welke volgorde willen werken. Bovenstaande ideeën zijn meer dan activiteiten: ze hebben ook met mindset te maken."
 
Haar advies voor andere collega’s of VAR’en die behoefte hebben om met elkaar een ontwikkeling in te zetten? "Doen! Denk daarbij aan de mogelijkheden die het programma Merkbaar Beter je kan bieden. Het is mogelijk om een programma op maat op te stellen, waarbij vragen die leven in de eigen organisatie of het eigen netwerk centraal kunnen staan. Herkenning is zo fijn. Dit zorgt voor meer zelfbewustzijn, want ja: wij zijn de experts in het geven van goede zorg."

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)