Terwijl jullie zorgen..(4)

  • 21 september 2017
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Sonja Kersten 5

Serie: Sonja’s werk voor en achter de schermen

Onze verenigingsbijeenkomst in Sassenheim op 18 september was een goeie sessie, de sfeer was uitstekend; het motto was ‘pak de handschoen op’. Dat leidde tot creatieve ideeën. De twee thema’s - leiderschap en antibiotica-resistentie – hebben alles met elkaar te maken. Als ik van iemand hoor dat de tijd voor handen wassen ‘er af gehaald is’, denk ik: dat kán dus niet! Je handelt professioneel, je hebt de kennis over deze materie. Je wéét dat je een risico vormt voor patiënten en bewoners als je geen tijd maakt voor persoonlijke hygiëne. Daar komt leiderschap om de hoek. Geen tijd krijgen om je handen te wassen? Een arts die zegt ‘maak je maar niet zo druk?’ Daar móet je iets van vinden, zo wil je niet werken. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor patiënten, voor je eigen gezondheid. Dat leiderschap mag je tonen, ook als het druk is, als je het werk moet doen met te weinig collega’s door de personeelstekorten.

V&VN laat op dit moment onderzoeken hoe we meer mensen naar de zorg krijgen en hoe we voorkomen dat de mensen die het nu doen, overbelast raken en uitvallen. Daar hebben we jullie inzichten en ideeën bij nodig. Daarom hebben we alle V&VN-leden een mail gestuurd met een vragenlijst. Inmiddels hebben meer dan 15.000 verpleegkundigen en verzorgenden die ingevuld. Ik wil je vragen om vooral mee te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Dit geluid, van zoveel mensen uit onze beroepsgroep, kán niet worden genegeerd. Het nieuwe kabinet zal de zorg ongetwijfeld een hoge prioriteit geven. Maar de vraag is: welke keuzes worden er gemaakt? Daar kunnen wij invloed op uitoefenen.

Onze beroepsgroep staat niet vooraan als er gestaakt wordt, maar langs deze weg kun je je wel laten horen. In oktober hopen we de resultaten te presenteren en vanzelfsprekend gaan we die aanbieden aan de volgende minister van VWS.

Ondertussen weten we al dat er ruim 2 miljard wordt gereserveerd voor de verpleeghuiszorg. Dat is wettelijk verankerd doordat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld. Belangrijk, want er is veel aan de hand in de verpleeghuiszorg; bewoners hebben complexe klachten, ook daar is een tekort aan mensen en behoefte aan een goede personeelsmix. Tegelijkertijd vraag ik me af hoe het moet met de zorg voor al die ouderen thuis; hoe gaan we dat oplossen met de tekorten in de wijkverpleging, de hoge registratielast en een groeiend aantal mensen met dementie? De druk op de ziekenhuizen zal alleen maar toenemen, en daarmee de kosten van de zorg. Ook daarom vind ik het zo belangrijk dat we horen wat jullie ervaren en wat volgens jullie zou helpen; er moet iets gebeuren!

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)