Terwijl jullie zorgen (3)

  • 9 september 2017
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Sonja Kersten 2

Serie: Sonja’s werk voor en achter de schermen

Deze vakantie zijn de grote thema’s die in ons vak spelen gewoon doorgelopen. Logisch, want juist in de zomer waren de personeelstekorten heel erg voelbaar. Er is zó hard gewerkt. Ik vind het enorm belangrijk dat we dit onderwerp hoog op de agenda houden. Niet om steeds weer te zeggen hoe nijpend het is, en daarmee negatief over te komen of het imago te beschadigen, maar om het gevoel van urgentie vast te houden bij partners die nodig zijn om de oplossingen te kunnen realiseren: onderwijs en opleiders, werkgevers, verzekeraars, overheid. We hebben niet alleen oplossingen nodig voor de korte termijn, ook visie voor de lange termijn. Daar blijf ik de boer mee op gaan.

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen het menselijk kapitaal van zorginstellingen; ze zijn dé voorwaarde voor goede zorg. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar het valt me op dat er amper over wordt gesproken. Nu dat kapitaal onder druk staat, merk ik gelukkig wel meer eensgezindheid en bereidheid om samen op te trekken. Ik had bijvoorbeeld een goed gesprek met Kor Noorlag, de plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Er werken meer dan 70.000 verpleegkundigen in de Nederlandse ziekenhuizen. Op dit moment bepaalt hùn beschikbaarheid of operaties wel of niet door kunnen gaan, of patiënten op een wachtlijst komen of niet. Dat betekent voor werkgevers dus: goed zorgen voor je huidige mensen, waardeer hen op meerdere fronten, blijf investeren in opleidingen en begeleiding, voorkom fouten door werkdruk. Mensen moeten op een gezonde manier kunnen blijven functioneren, juist nu de druk op verschillende afdelingen groot is. Dat belang wordt gelukkig steeds meer herkend, en het is erg prettig daarin bevestigd te worden door zo’n gesprek met de NVZ.

Voor ziekenhuizen, maar ook andere instellingen, is ook daarom een goed functionerende VAR essentieel. Voor een Raad van Bestuur is het een belangrijke gesprekspartner, juist voor dit soort vraagstukken. Dat heeft absoluut een positief effect op de werksfeer en op het personeelsbestand. In november hebben we weer een netwerkdag voor VAR-leden; daar is zoveel enthousiasme voor (en ik verheug me er nu al op).

De beroepsprofielen blijven actueel; ik ben erg blij met de achterbanraadpleging. Daarmee kan ik in de Regiegroep op tafel leggen wat verzorgenden en verpleegkundigen zèlf vinden. En natuurlijk benadrukken dat de overgangsregeling echt voorrang moet krijgen als er straks een nieuwe minister is.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!