Terugkijken: Het Grote Zorgdebat 2021, over preventie en waardering

  • 9 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Zorgdebat2
Fleur Agema (PVV), Mirjam Bikker (CU), Attje Kuiken (PvdA) en Tunahan Kuzu (DENK) tijdens het debat.

Welke plannen hebben de politieke partijen op het gebied van zorg? Met nog een week voor de Tweede Kamerverkiezingen, kregen elf kandidaat-Kamerleden maandagavond de kans om deze te presenteren - en er soms fel met elkaar over in discussie te gaan - tijdens het Grote Zorgdebat 2021.

Fleur Agema (PVV), Vera Bergkamp (D66), Mirjam Bikker (CU), Tom van Campen (VVD), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Eva van Esch (Partij voor de Dieren), Maarten Hijink (SP), Joba van den Berg (CDA), Atje Kuiken (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK) en Kees van der Staaij (SGP) gingen in wisselende samenstellingen in debat over preventie, digitalisering, overheidsregie en arbeidsmarkt.

De tekst gaat verder onder de video van het zorgdebat.

Preventie en digitale zorg

De deelnemende politici gingen eensgezind van start. Allemaal waren ze het eens met de stelling '10% van het totale zorgbudget in Nederland moet naar preventie gaan'. Wel met uiteenlopende actiepunten: waar de PVV bijvoorbeeld af wil van het eigen risico, pleit de SGP voor een verbod op alcoholreclames. En waar PvdA een suikertaks wil, wil DENK de wachttijden in de GGZ aanpakken.

Het thema digitalisering zorgde voor meer verdeeldheid. Waar de SP, DENK en Partij voor de Dieren het te ver vinden gaan dat patiënten altijd en bij elke zorgverlener de keuze zou moeten hebben voor digitale zorg, zijn D66 en het CDA hier juist over te spreken. Deze twee partijen benadrukken wel dat het belangrijk is dat patiënten moeten kunnen kiezen voor wel of geen digitale zorg. Partij voor de Dieren vindt dat het voor zorgverleners ook een keuze moet zijn.

Waardering en zeggenschap

De derde ronde ging over overheidsregie. GroenLinks en SP vinden dat er strakke regie uit Den Haag nodig is om de zorg en maatschappelijke ondersteuning te verbeteren, waarbij zeggenschap voor zorgmedewerkers een belangrijk onderdeel is. CDA, CU, VVD en SGP zijn tegen een landelijk fonds en willen juist meer verantwoordelijkheid voor gemeenten.

Tot slot werd er gedebatteerd over de arbeidsmarkt. Een betere waardering en meer zeggenschap is nodig om de zorg aantrekkelijker te maken, vinden de partijen. GroenLinks en VVD noemen zeggenschap heel belangrijk en willen dat in ziekenhuizen niet vooral artsen, maar ook bijvoorbeeld verpleegkundigen meer inspraak krijgen. PVV pleit voor het verminderen van de administratielast, zodat er meer tijd overblijft voor het verlenen van zorg.

Vooraf gaf bijna een derde (32%) van de kijkers aan nog zwevend te zijn. Na afloop was dit percentage gedaald tot 24%. Vera Bergkamp van D66 maakte de meeste indruk, ze werd gekozen tot beste debater.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)