Starten met eHealth: eerst de basis op orde

  • 8 maart 2019
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • V&VN Algemeen
Computer _ouderwets

Wanneer je een deskundige op het gebied van digitale klantenservice meeneemt naar een verpleeghuis om eens mee te kijken naar de inzet van technologie, merk je direct dat er nog een lange weg te gaan is… Jammer, want slimme technologie oftewel eHealth kan een goede bijdrage leveren aan verminderen van de werkdruk en de kwaliteit van zorg.

In de eHealth-week, in januari, vroegen wij Ruud Huigsloot, deskundige op het gebied van digitale klantenservice, om mee te lopen met Sandra, verzorgende IG in een woonzorgcentrum. “Verrassend,” noemt Ruud zijn ervaringen. “Er is op digitaal gebied zoveel te verbeteren. Dat kan snel en zonder hoge kosten. Breng eerst de basis op orde, dan kun je vervolgens gaan denken over innovatieve eHealth-toepassingen.”

Ik dacht: het lijkt hier wel 1980!

Waarom geen snel internet?

Sandra is met haar collega’s verantwoordelijk voor 32 bewoners, in leeftijd variërend van 80 tot ver in de 90. Veel mensen lijden aan dementie. Ze verblijven maximaal één tot twee jaar in het zorgcentrum. Dossiers van de bewoners worden bijgehouden op een computer op de afdeling. Ruud zag hoe Sandra de computer aanzette: “En vervolgens gingen we koffie halen, omdat dat ding zoveel tijd nodig had om op te starten! Ik dacht: het lijkt hier wel 1980! Waarom geen snelle internetverbinding en een handige laptop? Dat kost weinig en het levert veel tijdwinst op.”

Inrichten voor dagelijks gebruik

Ruud constateerde vervolgens dat het beginscherm voor Sandra en haar collega’s veel te veel informatie bood: ”Je ziet dan vaak een systeem of Intranet dat door anderen in de organisatie is bedacht, terwijl het niet handig is voor de mensen die het eigenlijke werk doen.” De tip van Ruud: Geef studenten in user experience en nieuwe media de opdracht om aan te schuiven bij de mensen die het systeem dagelijks gebruiken in de zorg voor patiënten en cliënten. Samen kunnen ze dan bijvoorbeeld zo’n beginscherm veel efficiënter inrichten.

Ruud: “Het gaat er toch in de eerste plaats om dat de verpleegkundigen en verzorgenden hun werk goed kunnen doen. Als er veertig onderwerpen worden aangeboden, terwijl zij er maar vijf gebruiken, is dat niet handig.“ Sandra is het eens met Ruud: “Het gaat mij om de zorg voor de bewoners; de rest is bijzaak, daar is gewoon geen tijd voor.”

Administratie: per huisarts een ander systeem

Ruud en Sandra nemen samen haar dag door en vooral de digitale administratie die daarbij hoort. Zo zijn er zeven verschillende huisartsen betrokken bij de 32 bewoners. Met elke huisarts wordt via verschillende administraties bijgehouden welke medicatie er voor een bewoner is. De verwerkingstijd is lang; soms wordt een wijziging in de medicatie pas na een week zichtbaar in het eigen systeem. Ruud schrikt daarvan. Het levert risico’s op die met de huidige technologie volgens hem te voorkomen zijn. Het simpelweg koppelen van systemen kan hier een groot verschil maken.

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eHealth, zijn voor veel verzorgenden en verpleegkundigen nog toekomstmuziek. Sandra heeft op dit moment in ieder geval liever meer tijd voor haar vak: goede zorg leveren aan de ouderen op haar afdeling. “Ik zou het liefst meer tijd willen die ik rechtstreeks aan bewoners kan besteden, bijvoorbeeld om een uitstapje te maken. Dat schiet er nu bij in.”

De techniek moet faciliteren, niet frustreren

Ruud snapt heel goed dat Sandra op dit moment niet zit te wachten op nieuwe technische snufjes of toepassingen: “Het is belangrijk om in de zorg te focussen op het verbeteren en automatiseren van de randzaken, zoals de communicatie met andere zorgverleners. De techniek moet faciliteren, niet frustreren.”

Tijd nodig om te kunnen leren

V&VN wil graag het toepassen van eHealth stimuleren. Nieuwe informatie- en communicatietechnologie kan het werk van zorgprofessionals ondersteunen en verbeteren. Ook zijn er interessante technische mogelijkheden om de gezondheid van je cliënten of patiënten te bevorderen. Maar natuurlijk moeten verpleegkundigen en verzorgenden dan wèl de goede vaardigheden kunnen aanleren; technologie moet voor de professionals werken en niet andersom. Vanzelfsprekend begint dat met een goede (digitale) basis.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)