Spoedeisende hulp ziekenhuizen overvol

  • 13 september 2017
  • Nieuwsbericht
Ziekenhuis_ambulance

Op 13 september debatteerde de Tweede Kamer over de overvolle eerstehulpposten in ziekenhuizen. Francis Bolle, lobbyist van V&VN en verpleegkundige (niet praktiserend) was bij dit debat aanwezig en zet de belangrijkste punten uit dit debat op een rijtje.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in haar marktscan dat de druk op de spoedeisende hulp (SEH) is toegenomen. Omdat ouderen langer thuis moeten wonen, komen zij vaker dan voorheen bij de eerstehulppost terecht. Cijfers geven aan dat 14 procent van de bezoekers op de SEH tussen de 65 en 74 jaar oud is. En 19 procent is ouder dan 75 jaar oud. In tegenstelling tot het aantal ouderen is er bij mensen onder 65 jaar juist een daling te zien in het bezoeken van de spoedeisende hulp. De beweging dat ouderen langer thuis wonen vraagt volgens V&VN om een integrale aanpak. Hierbij is het van groot belang dat deze aanpak sector overstijgend is. Dit betekent niet alleen goede samenwerkingen en afspraken tussen de thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsenposten, maar ook bijvoorbeeld met de gemeente.

Eerste hulppost speciaal voor ouderen?

In het debat pleit Kamerlid Ellemeet van GroenLinks voor aparte ouderenposten bij ziekenhuizen en verpleeghuizen. De minister is hier geen voorstander van. Wel zegt de minister toe om te gaan kijken of er voldoende geriatrische deskundigheid beschikbaar is op de spoedeisende hulp. Kamerlid Sazias van 50PLUS vraagt de minister wat zij van het Buurtziekenhuis vindt. Dit initiatief van hoogleraar Bianca Buurman vindt de minister mooi, omdat het een nieuwe vorm van opvang is. In een Buurtziekenhuis wordt de zogenoemde ‘laagcomplexe’ medische zorg in de wijk verleend. In deze centra werken huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samen. Eventueel ook met extra begeleiding van een specialist ouderengeneeskunde of een verpleegkundig specialist. Het ministerie van VWS volgt dit initiatief met grote belangstelling. In maart 2018 opent het Buurtziekenhuis in Amsterdam zuidoost haar deuren.

Eerstelijnsbedden

Andere vragen in het debat gaan over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van eerstelijnsbedden. Dit zijn tijdelijke opvangbedden. De minister heeft hiervoor 305 miljoen beschikbaar gesteld. Van dit bedrag kunnen 3800 bedden betaald worden. Verschillende Kamerleden hebben gevraagd of er nu in iedere regio ook één loket beschikbaar is voor de coördinatie van deze bedden. De minister antwoordt dat in meer dan de helft van de regio’s dit loket beschikbaar is. Ook benadrukt ze het belang van lokale en regionale samenwerkingsafspraken om snel tot een volledige dekking over het hele land te komen. Minister Schippers geeft aan dat in de regio’s waar nog geen loket is, mensen de zorgverzekeraar moeten bellen. Kamerlid Ellemeet heeft over de eerstelijnsbedden een motie ingediend waarin zij vraagt om een effectstudie, een overzicht van goede voorbeelden en doorontwikkeling van deze bedden.

Tekort aan verpleegkundigen

Ook bij dit debat was er wederom aandacht voor de personeelstekorten op de spoedeisende hulp en in de ambulancezorg. De minister geeft aan dat zij een pittig gesprek heeft gevoerd met de ziekenhuissector om meer verpleegkundigen op te leiden. V&VN heeft de arbeidsmarktproblemen in het bestuurlijk akkoord van de medisch specialistische zorg ingebracht. Het tekort aan verpleegkundigen vormt nu een speerpunt in de ontwikkelagenda van dit bestuurlijk akkoord en moet leiden tot concrete afspraken.

Volg voor meer nieuws over politiek & zorg: @FrancisBolle

Lees ook: Marktscan Acute Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)