Smart textiles voor betere COPD-zorg

  • 22 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Longverpleegkundigen
Longen COPD

Winnaars V&VN VZI eHealth Scriptieprijs leggen uit

Afgelopen dinsdag mochten ze hem in ontvangst nemen: de V&VN VZI eHealth Scriptieprijs 2018. Verpleegkundigen Marèll Talsma (21), Joyce Grijsen (21), Hanneke Krooshof (21) en Carine Stoltenborg (21) hielden zich voor hun scriptie COPD in een nieuw jasje bezig met de vraag: wat kunnen smart textiles betekenen voor COPD-patiënten? Nu wordt er gekeken of het nieuwe ‘jasje’ voor COPD-patiënten echt kan worden ontwikkeld. Naast voor de patiënt, heeft het ook voordelen voor verpleegkundigen.

 

COPD In Een Nieuw Jasje
De winnaars van de V&VN VZI eHealth Scriptieprijs

Smart textiles, stoffen met sensoren, inzetten voor COPD-patiënten. Hoe kwamen jullie op dit idee?

Marèll: “Tijdens mijn minor Ergonomisch Ontwerpen was ik betrokken bij een project van het bedrijf Kinetic Analysis, nu onze opdrachtgever. We ontwikkelden een jas van smart textiles voor mensen met dementie, zodat zij de weg terug naar huis konden vinden. Toen dacht ik: dit kan ook iets heel moois zijn voor mensen met COPD. De eigenaar van het bedrijf was enthousiast en zo is het begonnen.”

Door middel van een kwalitatief onderzoek wilde het viertal erachter komen wat smart textiles kunnen betekenen voor COPD-patiënten. De kwaliteit van leven van deze patiënten hangt nauw samen met het aantal longaanvallen, oftewel exacerbaties, die zorgen voor een acute verergering van deze progressieve, chronische longziekte. Exacerbaties zorgen ook voor hoge zorgkosten.

Door patiënten continu te monitoren met behulp van een hemd met sensoren die onder andere de ademhalingsfrequentie, de hartfrequentie, de lichaamstemperatuur en de zuurstofsaturatie meten, kan een exacerbatie mogelijk vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit betekent dat de behandeling op tijd kan worden ingezet en dat een ziekenhuisopname kan worden voorkomen. Ook kan het zelfmanagement en het ziekte-inzicht van de patiënt op deze manier worden vergroot.

Zijn jullie opvallende dingen tegengekomen in jullie onderzoek?

Hanneke: “We hebben zeven COPD-patiënten geïnterviewd. Tijdens die gesprekken kwamen we erachter dat hoe mensen met COPD omgaan, heel erg kan verschillen. Sommige patiënten zijn heel goed op de hoogte van hoe ze het beste met hun ziekte kunnen omgaan en hebben een strak dagschema. Anderen zijn zich minder bewust van hun ziekte. Met een hemd van smart textiles kun je hierop inspelen.”

Carine: “We dachten eerst: we gaan een T-shirt ontwerpen. Door de gesprekken met patiënten kwamen we erachter dat zij helemaal geen T-shirt met een hoge hals willen omdat dit niet fijn voelt als je benauwd bent. Hier hadden we niet bij stilgestaan. Nu gaan we uit van een hemd.”

Marèll: “Je kunt zo iets moois maken wat goed werkt, maar als de patiënt het niet wil dragen kun je er helemaal niks mee.”

Het hemd kan verslechtering van de ziekte voorkomen en de kwaliteit van leven van COPD-patiënten verbeteren. Wat kan het verpleegkundigen opleveren?

Joyce: “Patiënten zeggen vaak dingen als ‘ik hoest meer’ of ‘ik voel me niet lekker’. Daar kun je als verpleegkundige niet zo veel mee als je iemand niet dagelijks ziet. Dankzij het hemd kun je de waardes erbij pakken en vergelijken. Op basis daarvan kun je bespreken hoe nu verder.”

Wat het project betreft; hoe nu verder?

Marèll: “Het bedrijf is nu op zoek naar manieren om het project te financieren. Daarnaast zijn studenten van de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool bezig met het ontwikkelen van een hemd dat de ademhaling en lichaamshouding kan meten en met het design van een app die de gegevens aan de patiënt terugkoppelt. Als er voldoende geld is kan er een prototype worden gemaakt en kan er een pilot starten.”

Hanneke: “Ik werk nu als verpleegkundige op een longafdeling en merk dat er in het werkveld positief op het idee wordt gereageerd.”

Blijven jullie betrokken?

Carine: “We willen sowieso betrokken blijven. We zijn er een half jaar mee bezig geweest en als er dan iets uitkomt waar wij een bijdrage aan hebben kunnen leveren is dat superleuk!”

Juryrapport

De jury noemt smart textiles een erg innovatief onderwerp. “Het onderwerp is mogelijk voor verpleegkundigen nog een ‘ver van mijn bed show’, dus niet direct praktisch toepasbaar, maar het is uiterst belangrijk dat al van begin af aan zowel patiënten als verpleegkundigen betrokken worden bij de ontwikkeling,” aldus de jury in het juryrapport.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)