Richtlijnen V&VN voor verbeteren lichamelijke gezondheid in ggz

  • 1 januari 2016
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen

Lichamelijke ziekten bij patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen een grote bedreiging van hun kwaliteit van leven. Deze ziekten dragen bij aan vroegtijdig overlijden - ruim 20 jaar verschil - ten opzichte van gezonde mensen. Om een gezonde leefstijl te bevorderen komt V&VN met de richtlijnen 'Somatische screening bij patiënten met een psychische aandoening' en 'Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening'.

In ggz-instellingen zijn veel activiteiten gaande gericht op gezondheidsverbetering. Somatische screeningen worden steeds systematischer uitgevoerd, ziekten worden vroegtijdiger onderkend en effectiever behandeld, en er is meer aandacht voor preventie, onder meer via leefstijlbevordering.

Een belangrijke ontwikkeling zijn de twee landelijke multidisciplinaire richtlijnen, de eerste gericht op goede somatische screening, de tweede gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl van de patiënt.

Trimbos

Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van V&VN. Alle relevante beroepsverenigingen zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze richtlijnen. Verder is ook het cliënt- en naastbetrokkenenperspectief nadrukkelijk meegenomen in de richtlijnen. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vervullen een sleutelpositie binnen deze richtlijnen.

Ga naar de Databank Richtlijnen van V&VN

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.