Richtlijnen V&VN voor signaleren pijn en lichamelijk ongemak

  • 1 januari 2016
  • Richtlijnen en protocollen

Voor zorgverleners is het niet altijd makkelijk om lichamelijk ongemak bij mensen met een verstandelijk beperking te herkennen en vervolgens te weten wat je het beste kunt doen. Om hierbij te helpen ontwikkelde V&VN twee multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld: ‘Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in veel gevallen minder goed in staat om signalen van lichamelijk ongemak en pijn goed aan te geven. Terwijl zij juist vaker lichamelijke aandoeningen hebben dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Als zorgverlener van mensen met een verstandelijke beperking moet je daarom alert zijn op signalen dat de cliënt mogelijk last heeft van een lichamelijk probleem of pijn. Door dit in een vroeg stadium op te merken, kan er snel iets aan gedaan worden. De lichamelijke klacht kan worden aangepakt of er kan pijnbehandeling ingezet worden.

Mijlpaal

De totstandkoming van de richtlijnen vormt een belangrijke mijlpaal: er is nu een landelijke standaard beschikbaar voor het signaleren van lichamelijk ongemak bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor onderkennen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vroegtijdiger ongemak. De richtlijnen geven meer aandacht aan preventie en zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van V&VN. Alle relevante beroepsverenigingen zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze richtlijnen. Verder is ook het cliënt- en naastbetrokkenenperspectief nadrukkelijk meegenomen in de richtlijnen.

Ga naar de Databank Richtlijnen van V&VN

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)