Richtlijn “Detecteren behoefte psychosociale zorg” herzien

  • 3 juli 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • Oncologie
Psychosociale Zorg

De richtlijn 'Detecteren behoefte psychosociale zorg' is herzien. Deze richtlijn is - evidence based - opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep en door V&VN geautoriseerd. Bij deze richtlijn waren Niek Golstein namens de Themawerkgroep PsychoSociale Zorg van de afdeling V&VN Oncologie en Ankie Krol namens de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten betrokken.

Zij benadrukken het belang van deze richtlijn: “De richtlijn biedt een handvat om goede zorg te verlenen. Psychosociale begeleiding is een belangrijk onderdeel van ons vak en het is van essentieel belang dat hier structureel aandacht voor komt. Bijvoorbeeld door binnen het ziekenhuis een visie te ontwikkelen. De richtlijn kan helpen om in jouw werksetting te zorgen dat er aandacht komt voor psychosociale zorg bij kanker, het bespreken van wensen en behoeften van de patiënt en doorverwijzing waar nodig.”

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijziging in deze versie van de richtlijn is dat het niet alleen het signaleren van distress in ziekenhuis betreft, maar ook in de thuissituatie (huisartsenpraktijk). Daarnaast bevestigt deze versie van de richtlijn sterker dat de Lastmeter vooral effectief is bij een gesprek over antwoorden en triage. Er wordt geadviseerd de versie van de Lastmeter waarin patiënten per probleem een score tussen 0 en 10 voor de ernst kunnen aangeven te gebruiken. Naast signalering beschrijft de richtlijn ook het belang van monitoren (volgen van distress over tijd).

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn richt zich op volwassen patiënten met kanker die zorg ontvangen in de gehele keten (1e, 2e en 3e lijn). Het betreft zowel de curatieve en palliatieve behandelfase als de controlefase. Het biedt alle zorgverleners, waaronder de verpleegkundige of verpleegkundig specialist, die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker handvatten voor het verlenen van goede zorg.

Vragen?

Neem voor vragen over deze richtlijn of over dit bericht contact op met mevrouw dr. Miranda Velthuis, procesbegeleider (m.velthuis@iknl.nl, telefoon: 088 234 6254).

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)