Registratielast: één uur per dag te winnen

  • 22 november 2017
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Homepage Actie

<strong>Verbazing en ongeloof: dat zijn de reacties op de verhalen over registratielast die tijdens de V&VN actiedag #meerzorgminderpapier binnenkwamen. Bij VGZ-bestuurder Ab Klink, die meedeed in het telefoonteam, bij minister Hugo de Jonge en bij collega’s onderling. Over de 5 minuten-registratie, over machtigingen die nodig zijn voor het bestellen van verband of een bed. Over de handtekening die bij élke wijziging in het zorgplan gezet moet worden, over het voorbeeld van de bijvoeding die door bureaucratie zo laat kwam dat het niet meer nodig was.. de patiënt was al overleden.

Op de actiedag voerde het telefoonteam ruim 200 intensieve gesprekken over wat registratie in de praktijk betekent. Meer dan 3.500 mensen vulden tot nu toe online de vragen in. De belangrijkste uitkomsten: bijna driekwart besteedt meer dan 25% van zijn of haar tijd aan registratie. 14% heeft direct te maken met de patiënt; de rest niet.

Omgezet naar een werkdag van 8 uur, betekent dat 1 uur registratie die niet relevant is voor de zorg.

Top 5 voorbeelden

De reacties kwamen uit alle sectoren, maar vooral wijkverpleegkundigen reageerden (37%), gevolgd door verpleegkundigen in het ziekenhuis (32%). De top 5 van meest genoemde onnodige registratie:

Op verschillende (digitale) plekken gegevens van de patiënt invoeren
Gegevens invullen die niet relevant zijn voor de zorgvraag
Twee keer invullen: op papier én online
ICT-systemen die niet met elkaar communiceren
Bij elke wijziging in het zorgplan een handtekening van de cliënt moeten vragen

Nooit eerder zó zichtbaar

Wat en hoe verpleegkundigen allemaal moeten registreren, is niet eerder zo zichtbaar geworden. Op twitter was #meerzorgminderpapier door de hele dag trending en op radio en televisie konden veel verpleegkundigen en verzorgenden vertellen en laten zien hoe hun werk – inclusief registratie – eruit ziet. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze geslaagde actiedag: bedankt!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!