Regiobijeenkomst Tilburg: 'Een schat aan ervaring kun je niet negeren'

  • 27 september 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
ETZ

<strong>Op vrijdag 20 september kwamen 125 verpleegkundigen bij elkaar voor de vierde regiobijeenkomst. Er is geen steun voor Wet BIG-II, maar hoe gaan we nu met elkaar verder voor de toekomst van het verpleegkundig beroep? Daarover gingen we met elkaar in gesprek.

“Het stevige geluid van de beroepsgroep heeft ertoe geleid dat alles weer open ligt.” Daarmee opent dagvoorzitter Jesper Rijpma de bijeenkomst. “Er is in korte tijd veel gebeurd: het bestuur is afgetreden en ook directeur Sonja Kersten kondigde haar vertrek aan. Nu moeten we samen belangrijke beslissingen nemen: willen we functiedifferentiatie, en hoe dan? V&VN wil weten hoe jullie daarin staan.”

'Hoe kon dit zo escaleren?'

Er was van tevoren niet zoveel onrust verwacht, zegt Ariane van Wamel van de Ledenraad van V&VN. “Achteraf bezien had het anders gemoeten. Nu is het woord aan jullie. Alles wat er vanavond wordt gezegd nemen we 25 september mee zodat we goed in gesprek kunnen gaan met verkenner Alexander Rinnooy Kan. Hij gaat minister Bruno Bruins adviseren over vervolgstappen.”

“Fijn dat jullie naar de toekomst kijken en naar een oplossing zoeken”, reageert een verpleegkundige. “Daar gaat het om.” Een andere verpleegkundige is juist teleurgesteld: “Hoezo moeten wij leden samen de dialoog aangaan? Ik betaal al 12,5 jaar contributie en wil gewoon duidelijke antwoorden van het bestuur. Hoe kon dit zo escaleren?" Weer een andere verpleegkundige merkt op: “De beroepsgroep kan ook de hand in eigen boezem steken. Veel van ons wisten pas van BIG-II toen het allemaal in het nieuws kwam. Onder welke steen heb je dan geleefd?”

Leren wat je al weet

Een inservice opgeleide verpleegkundige haalt de personeelstekorten aan: “De auto’s blijven stilstaan, levensgevaarlijk. Daarom zijn er nieuwe opleidingen bijgekomen waar ik verpleegkundigen opleid die straks regieverpleegkundige zijn, terwijl ik dat zelf niet ben. Hoe kan dat? Moet ik nu op mijn 53e nog hbo-v gaan doen, waar ik van alles leer wat ik al lang weet?”  Een andere verpleegkundige ergert zich aan het woord ‘helikopterview’ dat je nu steeds hoort. “Zoveel mensen hebben het overzicht. Daar hoef je geen hbo-v voor te hebben. Als je voor 2012 economie hebt gestudeerd, wordt er toch ook niet gezegd: ‘Je opleiding is verouderd?’” “Ik hoor niemand over inservice- verpleegkundigen zonder specialisatie, zoals ik”, brengt een verpleegkundige die op een verpleegafdeling werkt te berde. “Ben ik straks mijn baan kwijt?”

Verschil tussen beroep en functie

Net als in Maastricht ontstaat er een discussie over het verschil tussen beroepsprofiel en functiedifferentiatie. “Die begrippen worden steeds door elkaar gehaald, heel verwarrend”, zegt een verpleegkundige. “Het beroepsprofiel moet in de wet worden vastgelegd en de werkgevers moeten de functiedifferentiatie regelen. Dat is niet aan V&VN.” Een andere verpleegkundige is het ermee eens:
“Er is een verschil tussen je beroep en je functie die je uitoefent. Dat moet je goed uit elkaar halen. Die discussie ligt nu bij de politiek, maar moet weer bij ons als beroepsgroep komen te liggen.”
“Het zijn twee verschillende discussies”, wordt er opgemerkt. “Bijna iedereen is voor functiedifferentiatie, maar de implementatie is vervelend. Daar zit de pijn.”

'Je moet kunnen kiezen'

Jesper is benieuwd wie er al met functiedifferentiatie bezig is.Een verpleegkundige van het Jeroen Bosch ziekenhuis antwoordt: “Op onze neonatologie- afdeling hebben we drie jaar geleden een succesvol leiderschapstraject doorlopen voor mensen op niveau 5, terwijl niveau 4 niets werd afgenomen. Bij ons leeft de hele discussie minder: we hebben het al goed ingericht, dus deze wet is bij ons niet nodig. Je zou moeten kunnen kiezen: doen we wel of niet mee aan functiedifferentiatie? Laten we mensen die gewoon willen zorgen en geen regietaken hoeven te doen niet veroordelen.”
“Bij ons in de thuiszorg was dit wel het geval”, zegt een wijkverpleegkundige. “Niveau 4 kreeg minder taken. We waarderen mensen niet meer op competenties maar op functie. Zonde. Het is gebaseerd op de landelijke afspraken voor wijkverpleegkundigen door de zorgverzekeraars.”

Pak je kansen

Als verpleegkundige mag je je best profileren, vindt een verpleegkundige die voor functiedifferentiatie is. “Zelf ben ik begonnen als verzorgende IG en gaan doorleren. Inmiddels werk ik op niveau 6. Ga toch die hbo-v doen als je heel graag de rol van regieverpleegkundige wilt hebben. Pak je kansen. Ik was ook geen twintig meer toen ik de hbo-v ging doen.”
“Het is die grens van 2012 die me dwars zit bij de overgangsregeling,” wordt er gezegd. “Alle opleidingen zijn anders dan dertig jaar geleden. Het is logisch dat je je vak bijhoudt. Maar dat gaat over meer dan evidence based werken en praktijkonderzoek doen.”
“Waarom laten we mensen die regieverpleegkundige willen worden niet gewoon een assessment doen?” vraagt een verpleegkundige zich af. “Dan zie je meteen of iemand het aankan. Ook het salaris kan hiervan afhangen.”
“Als je alles helemaal bij de werkgever neerlegt, kan het verkeerd uitpakken voor de salarissen,” merkt een verpleegkundige op. “Dan toch maar liever wettelijk vastleggen. Maar niet zoals de huidige overgangsregeling voorstelt. Er is nu een schat aan ervaring, die kun je niet negeren.”

Werkgever moet scholing aanbieden

Jesper vraagt de aanwezigen naar de oplossingen die zij zelf zien. “Kan het Kwaliteitsregister misschien laten zien dat je extra scholing hebt gevolgd en aan deskundigheidsbevordering doet?”, stelt een verpleegkundige voor. “Daar zie je dat je bij bent en wat je kwaliteiten zijn. Het moet dan wel voor iedereen verplicht zijn. En er moet geld zijn om scholingen te kunnen doen. Dat is nu niet altijd het geval.”
Een andere verpleegkundige is het daar niet helemaal mee eens. “Aanwezig zijn bij een congres of bijeenkomst maakt je nog niet competent. Dat vind ik het gevaar van het Kwaliteitsregister.”
Daar ligt een stuk verantwoordelijkheid voor de praktijk, reageert iemand anders. “Ik heb ieder jaar een functioneringsgesprek met mijn leidinggevende. Zij moet mij vertellen waar ik goed in ben en waar verbeteringen nodig zijn.” Ja, zegt een andere verpleegkundige: “Als je je je vak goed bijhoudt, is een toets niet nodig. De werkgever moet daarvoor scholingen aanbieden, zoals digitale leermiddelen.”
Een verpleegkundige raadt aan om een EVC (eerder verworven competenties) aan te vragen bij de vakbond. “Dan worden je competenties vergeleken met de opleiding van nu. Zo kun je als mbo’er aantonen dat je functioneert als een hbo’er.”

Lees ook het verslag van de vorige regiobijeenkomst in Maastricht.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)