Reactie V&VN op ’Verdelen van schaarste in de wijkverpleging’

  • 2 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Venvn Verzorgend Wassen Ea RWF 03802

V&VN steunt het Zorginstituut Nederland in het advies aan de minister om niet te schrappen in het basispakket voor de wijkverpleging. V&VN is blij met de erkenning in het rapport van de belangrijke rol die wijkverpleegkundigen hebben bij het indiceren. Daarnaast ziet de beroepsvereniging nog wel een aantal punten die aandacht behoeven. “Zoals de visie dat verpleging en verzorging kan en mag worden gereduceerd tot een verzameling deeltaken die ‘gemakkelijk’ kan worden uitbesteed aan steeds lager opgeleiden”, zegt V&VN-bestuurslid Wijkverpleegkundigen Milanda Koopman.

Het rapport Verdelen van schaarste in de wijk van het Zorginstituut is donderdag 2 november overhandigd aan demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg). “We zijn blij dat niet de beweging wordt ingezet die sommige zorgaanbieders wensen, namelijk pakketmaatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een maximum aantal zorguren per jaar of drie maanden per cliënt, of aan het schrappen van hulp bij het aantrekken van de steunkousen. Dat is funest voor de inhoud en kwaliteit van de zorg”, stelt Koopman.

V&VN ziet, evenals het Zorginstituut, dat wijkverpleegkundigen in het rapport een grote verantwoordelijkheid lijken te krijgen om de gevolgen van de schaarste op te lossen. “Dat kunnen we niet alleen. Als veldpartijen en als samenleving hebben we hierin een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid”, stelt Koopman vast. “Wijkverpleegkundigen moeten optimaal ondersteund en toegerust worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Laat ons werken volgens onze professionele standaard, dan krijgt iedereen passende zorg. Geef ons vertrouwen en verantwoordelijkheid om mee te denken over oplossingen.”

Verpleging en verzorging zijn beroepen waarvoor je niet alleen handen nodig hebt, maar ook hart en hersenen

Melinakoopman
Milanda Koopman

Verpleging en verzorging worden in het rapport volgens V&VN gezien als een verzameling deeltaken die kunnen worden uitbesteed aan steeds lager opgeleiden of afgestoten als informele, onbetaalde zorg. Koopman: “Verpleging en verzorging zijn beroepen waarvoor je niet alleen handen nodig hebt, maar ook hart en hersenen. Als bestuurders en beleidsmakers alleen maar oog hebben voor zorg als verzameling deeltaken, raakt het belang van kennis en kunde uit beeld. Dat ondermijnt onze professionaliteit en onze beroepstrots, maar bovenal de kwaliteit van de zorg.”

V&VN weerlegt de veronderstelling in het rapport dat helpenden dé oplossing zijn voor de personeelskrapte. “De laag complexe zorg wordt namelijk nú al regelmatig door niveau 2(+) verleend. Wijkverpleegkundigen in deze organisaties zien daarbij naast positieve, ook negatieve effecten. Positief zijn de aanwezigheid, de aandacht en ogen en oren achter de voordeur. Maar de keerzijde is dat de zorg versnippert. Met extra coördinatietaken als gevolg, dat zorg langer dan nodig in stand wordt gehouden en dat minder flexibel kan worden ingespeeld bij incidenten en complicaties.”

Koopman besluit: “Wij pleiten als beroepsorganisatie juist voor investeren in meer deskundige professionals en niet voor meer taakversnippering. We zien in dat het absoluut geen gemakkelijke opgave is om met alle partijen te komen tot een realistische verdeling van schaarste in de wijkverpleging. Passende zorg realiseren in de wijkverpleging, waar de financiering vanuit drie wetten plaatsvindt die elkaar regelmatig in de weg zitten, is een enorme opdracht die we samen moeten doen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)