Reactie V&VN op actieplan Hugo Borst en Carin Gaemers

  • 23 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
Verpleeghuis_koffietafel

Ouderenzorg verdient een groot zorghart én deskundigheid

Carin Gaemers en Hugo Borst houden vandaag in het AD een krachtig pleidooi om nu iets te doen aan de personeelstekorten in de ouderenzorg. Er is inderdaad actie nodig in plaats van politiek geruzie over de 2,1 miljard die nodig is voor het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Hun manifest Scherp op Ouderenzorg van vorig jaar ging alleen over de verpleeghuiszorg. In hun pleidooi van vandaag vragen zij – zeer terecht – aandacht voor de héle ouderenzorg. Ook voor politici is het inmiddels duidelijk dat het grootste deel van de ouderenzorg thuis geleverd wordt. En dat de personeelstekorten daar minstens zo problematisch zijn.

Zij-instromen mét scholing

Omdat de personeelstekorten steeds nijpender worden, pleiten Gaemers en Borst voor veel zij-instromers die zo snel mogelijk moeten starten. Daar sluit V&VN zich bij aan. Wij adviseren om eerst professionals te benaderen die de zorg de afgelopen jaren hebben verlaten. Daarnaast kunnen zij-instromers zonder zorgopleiding worden geworven voor leer-werktrajecten. Dat betekent: snel aan het werk. En tegelijkertijd: een dag in de week naar school en het diploma voor Verzorgende IG halen. Belangrijk daarbij is om de begeleiding van deze zij-instromers goed te organiseren. Dit mag niet neerkomen op de schouders van de toch al overbelaste verzorgenden en verpleegkundigen die nu aan het werk zijn.

Uit het SCP-onderzoek van deze week bleek dat de meerderheid van de ondervraagde verpleeghuisbewoners tevreden is over de verleende zorg. Borst en Gaemers wijzen er terecht op dat dit onderzoek een jaar geleden is afgesloten. Sindsdien zijn de personeelstekorten helaas sterk toegenomen, veel verzorgingshuizen gesloten en is de gemiddelde verblijfsduur in het verpleeghuis verder gedaald.

Meer tijd en expertise nodig

Een grote groep verpleeghuisbewoners is bovendien niet meegenomen in het SCP- onderzoek: de mensen die zich niet goed kunnen uitdrukken over hun tevredenheid, vaak als gevolg van dementie. Voor deze kwetsbare ouderen is niet alleen meer tijd nodig, maar ook meer expertise, zowel in het verpleeghuis als thuis: vakkundige wijkverpleging, dementieverpleegkundigen, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Want naast een groot zorghart en veel liefde, verdienen onze ouderen alle deskundigheid die zij nodig hebben.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!