Programma van start om zinvolle zorg goed in kaart te brengen

  • 21 juni 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleeghuis_verzorgende en cliënt

<span>Wat is zinvolle zorg? Die vraag levert altijd interessante gesprekken op tussen zorgprofessionals onderling én in de samenleving. Of het nu gaat over geneesmiddelen, nieuwe technieken of behandelingen: de vraag wat van toegevoegde waarde is, voor welke patiënt en tegen welke kosten, duikt altijd weer op. 

Reden voor alle betrokken partijen - zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid - om elkaar op te zoeken en een gezamenlijk programma te ontwikkelen om de effectiviteit van zorg in kaart te brengen. Niet door regels en procedures, maar door evaluatie een onderdeel te laten zijn van de zorgverlening. Resultaat is dat de patiënt de bewezen beste zorg krijgt.
 
Het programma heet Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Doel is niet om een lijst op te leveren van behandelingen die wel of niet zinvol zijn, maar te weten komen wat het effect van zowel bestaande als nieuwe zorg is op verschillende patiëntengroepen. 
 
De kwartiermakers-fase van het nieuwe programma zit erop; vandaag, 21 juni, neemt minister Bruins van VWS de rapportage van de kwartiermakers in ontvangst, en gaat dit programma van start.
 

Concrete acties

De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:
 
  • Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd. 
  • De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland). 
  • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Meer informatie

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is een initiatief van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (naast V&VN de Patiëntenfederatie, FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS). Het programma wordt gefaciliteerd door Zorginstinstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!