Professionals over Kwaliteitskader Wijkverpleging

  • 8 februari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Kwaliteitskader Wijkverpleging (1)

<strong>'Ik wil geen informatie over mijn productiviteit; ik wil weten hoeveel van mijn cliënten niet hoefden te worden opgenomen dankzij mijn werk. Hoeveel zelfstandiger ze zijn geworden, bijvoorbeeld met steunkousen of medicijnen innemen.' Aan het woord is één van de bezoeksters van de V&VN-bijeenkomst over het Kwaliteitskader Wijkverpleging. In Rotterdam zitten er zo’n 60 vrouwen en een enkele man in de zaal. Allemaal professionals in de wijkzorg. Sommigen al meer dan 30 jaar of teruggekeerd na een onderbreking: 'Na 16 jaar Afrika kwam ik terug in de wijk, maar dat was wel een kater… Ik denk dat we nu weer de goede kant op gaan.'

Meer vertrouwen

Hun adviezen en voorbeelden zijn duidelijk: het Kwaliteitskader Wijkverpleging moet de rol van de wijkprofessionals steunen waar het gaat om preventie en gezondheidsbevordering. Vertrouw op de aanpak en afwegingen die zij maken.

Aanbevelingen voor het nieuwe Kwalitetskader Wijkverpleging
Noortje Brouwers van adviesbureau Obelon begeleidt de bijeenkomsten over het Kwaliteitskader. Zij is heel blij met de opbrengst van de avond: 'Ik krijg hier concreet materiaal om indicatoren op te stellen voor wat goede wijkverpleging is. Zo sprak ik net een groep verzorgenden, die vragen om beoordeeld te worden op de uitkomsten van hun werk. Zij geven goede voorbeelden.'

Kwaliteitskader: invulling nadert

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging definieert niet alleen de taken van de wijkverpleging, maar ook de randvoorwaarden om het werk goed te kunnen doen. Hoe doe je je werk, wat heb je nodig, op welke resultaten kun je sturen en hoe verantwoord je die? Centraal staat de relatie met de cliënt. Kernwoord is nabijheid. Preventie is het startpunt voor het Kwaliteitskader. Gezondheidswinst en toename van vitaliteit leveren kwaliteit van leven op, maar ook een vermindering van de directe zorgvraag. Tegen de achtergrond van de vergrijzing en de personeelstekorten in de (wijk)zorg, is dat hard nodig.

Noortje Brouwers vraagt aan de zaal: 'Welk deel van ons inkomen denken jullie dat we – via de belasting – bijdragen aan de zorg in Nederland?’ Het blijkt één-vijfde deel te zijn; 20 procent. Dat vindt de zaal ook meer dan genoeg. Een Kwaliteitskader waarin professionele autonomie voor wijkverpleegkundigen wordt geborgd, kan daarbij helpen: 'Geef ons meer ruimte, dan heb je minder zorgkosten.'

Praat mee over de toekomst van de wijkverpleging!

Wil je ook meepraten? Meld je dan aan voor een van de andere bijeenkomsten:

De bijeenkomsten starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Wij zorgen voor broodjes en soep!

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!