Pointer over dementiezorg: onvoldoende tijd voor bijscholing

  • 11 april 2022
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_dementie

In de komende twintig jaar zal het aantal ouderen met dementie waarschijnlijk ruim verdubbelen, terwijl het aantal verpleegkundigen en verzorgenden juist afneemt. Voor de redactie van Pointer (KRO-NCRV) aanleiding om de zorg in deze hoek tegen het licht te houden. Met hulp van V&VN.

Zo stuurden we onder meer een onderzoek rond voor de collega’s die werkzaam zijn in verpleeghuizen. Daaruit blijkt dat bijna 80 procent graag meer kennis zou opdoen over de vraag hoe je moet omgaan met ouderen met dementie, maar geeft slechts een derde aan dat er voldoende tijd is voor bijscholing. 55 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden stelt daarbij vast dat er te weinig tijd is het onbegrepen gedrag van ouderen met dementie echt te doorgronden.

V&VN-bestuurslid Jaar Kappert – zelf als verpleegkundig specialist werkzaam in een verpleeghuis – is niet verrast door de resultaten. “We besteden te weinig aandacht aan kijken waar het gedrag van mensen met dementie precies vandaan komt. Terwijl juist daar de grootste inspanning op gericht moet zijn. Je moet de mensen namelijk kennen om goed voor ze te kunnen zorgen.”

We besteden te weinig aandacht aan kijken waar het gedrag van mensen met dementie precies vandaan komt.

Uiteraard onderschrijft Kappert het pleidooi om meer bijscholing. Daarbij moet de nadruk meer liggen op verzorgenden. “In die groep wordt daar te weinig aan gedaan. Dat leidt tot minder stabiele teams, die sneller weggaan van de werkplek. En dat zorgt dan weer voor onrust onder de mensen met dementie. Dat is een vicieuze cirkel. Die moeten we doorbreken. Je ziet dat er veel wordt geïnvesteerd in academici en in stafafdelingen, maar het echt moeilijke werk gebeurt door verzorgenden in het contact met mensen met dementie en hun naasten. Daarin investeren we te weinig.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)