Peiling over leren en deskundigheid: niet-leden, meld je aan!

  • 11 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen in het ziekenhuis

De inschrijving voor de peiling over leren en deskundigheid is van start gegaan. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Het is belangrijk dat er meer tijd, geld en ruimte komt voor opleidingen en scholingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Kunnen aanpassingen in de wet BIG daarbij helpen? Bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering verplicht te stellen bij herregistratie in het BIG-register. Ik vind het belangrijk dat alle verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van Nederland zich hierover uit kunnen spreken. Doe mee aan de peiling en help bepalen wat onze boodschap wordt naar het ministerie van VWS en de werkgevers.”

V&VN wil met deze peiling input ophalen voor de gesprekken met VWS en werkgevers over mogelijke aanpassingen van de wet BIG. Zowel als het gaat om deskundigheidsbevordering als om voorbehouden handelingen. 

Verpleegkundigen en verzorgenden die geen lid zijn van V&VN kunnen zich vanaf nu tot en met zondag 24 oktober aanmelden. V&VN-leden krijgen automatisch een uitnodiging en hoeven zich dus NIET op te geven.

Wat is nodig voor aanmelding?

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die willen meedoen aan de peiling wordt gevraagd om - naast hun naam en e-mailadres - een bewijsstuk te laten zien. Dat kan een BIG-nummer zijn of een foto van een diploma of een certificaat of ander bewijs van deelname aan een opleiding, scholing, training of cursus. Let goed op dat het een duidelijke foto is, waar je naam duidelijk op staat.

Steekproeven

V&VN zal de aanmeldingen en meegezonden bewijsstukken steekproefsgewijs controleren. Als het bewijsstuk ontbreekt of de foto onduidelijk is, krijg je de kans om opnieuw een bewijsstuk aan te leveren.  

Leden krijgen automatisch een uitnodiging 

Ben je lid van V&VN? Dan hoef je niks te doen. Je krijgt rond donderdag 28 oktober automatisch een mail met een uitnodiging om de peiling in te vullen.

Peiling twee weken

De peiling wordt gehouden vanaf +/- 28 oktober en staat open tot en met zondag 14 november.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!