Pauline blogt: Corona verandert alles

  • 27 april 2020
  • Blog/Vlog
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
MV191120 Venvn Bethem T0I4452

Corona verandert alles. Zorgvuldig opgezette plannen en uitgestippelde paden staan ineens op de helling. Mogelijkheden zijn beperkt en deuren die normaal openstaan zijn ineens gesloten.

Voor cliënten die graag thuis willen overlijden is het de vraag of dit nog mogelijk is als zij besmet zijn met het coronavirus. Hoe moeilijk is het niet tegemoet te kunnen komen aan deze laatste wens van een cliënt? Voor de cliënt zelf, zijn mantelzorgers, maar ook voor het eigen wijkverpleegkundig team, dat hun cliënt vaak al jaren kent en hier zo hard met de familie naartoe gewerkt heeft.

Hij heeft altijd aangegeven koste wat het kost tot zijn overlijden thuis te willen blijven. Hij is kwetsbaar, woont al jaren alleen. Hij valt af en toe, hij weet niet meer hoe hij zijn alarm moet gebruiken. Alles bij elkaar een risico waarbij het ooit flink mis zou kunnen gaan. Met zijn familie, wijkverpleegkundig team en de huisarts is afgestemd dat het risico geaccepteerd wordt. Er is zorgvuldig afgewogen dat zijn wens boven het risico gaat.

Dan wordt hij besmet met het coronavirus. Voor de veiligheid van zowel overige cliënten als collega’s, kan het eigen team niet langer de zorg verlenen. Zij moeten hem, de cliënt die ze al zo lang kennen, overdragen aan het regionaal wijkverpleegkundig coronateam, dat alleen de noodzakelijke zorg kan verlenen.

Hoe moeilijk is het niet tegemoet te kunnen komen aan de laatste wens van een cliënt?

Hij wordt erg ziek. Een besmetting met corona kan grillig verlopen. Er is nauwelijks tijd voor bezinning. Binnen enkele dagen is hij terminaal. Hij kan niet langer alleen thuis zijn, 24-uurs nabijheid is noodzakelijk.

Maar dan… Alle ondersteuning die onder andere omstandigheden geboden kan worden, valt ineens weg als er sprake is van corona. De vrijwilligers palliatieve zorg en zzp’ers die kunnen ondersteunen in de terminale fase, doen dit in onze regio niet bij cliënten die verdacht zijn van of besmet zijn met het coronavirus. Het regionaal coronateam verleent de wijkverpleegkundige zorg. 24-Uurs aanwezigheid bij de cliënt komt neer op de mantelzorgers. Een ontzettend zware belasting. Is dit mogelijk? Kunnen zij deze belasting aan? Durven zij dit onder deze omstandigheden aan?

Hij heeft een klein en kwetsbaar netwerk. Aanwezigheid zou neerkomen op zijn kinderen. Alleen, twee van de drie kinderen vallen zelf in de risicogroep. Zij durven niet in het huis van hun vader te komen. De derde heeft een partner die in de risicogroep valt. Hij is bang zijn partner te besmetten. Ook zijn inzet is uitgesloten. Er zit er niets anders op dan hem op te laten nemen. Een conclusie die leidt tot onmacht en frustratie bij de familie en zijn vertrouwde team.

Waar normaal samen met familie en het team gekeken wordt naar mogelijkheden, ruimte, creativiteit en alles op alles gezet wordt om aan die laatste wens te kunnen voldoen, is dit nu niet mogelijk. Zodra sprake is van corona, verandert alles.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)