Oud worden in een verpleeghuis: vooruit kijken voor goede zorg

  • 18 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • Verzorgenden
Verpleeghuis Ouder Echtpaar

<strong>Als verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist ondersteun je de oudere zorgvrager in het verpleeghuis in het vooruit kijken in de laatste fase van iemands leven. Dit gesprek start niet pas in de laatste maanden van iemands leven. Het kan van belang zijn voor de oudere zorgvrager en naasten, en voor zorgverleners, dat deze gesprekken al vroegtijdig gevoerd worden. Zodat in acute situaties geen overhaaste beslissingen gemaakt hoeven worden. Jij hebt daar een belangrijke rol in!

Vooruit kijken

Dit proces waarin jij als zorgverlener samen met de oudere zorgvrager, diens naasten en andere zorgverleners kijkt naar de beste mogelijke zorg, nu én in de toekomst, wordt ‘advance care planning’ genoemd. In de verpleeghuiszorg gaat dit niet alleen over behandeling en levenseinde, maar ook over welzijn en zorg. Hierbij staan de waarden en doelen van de oudere zorgvrager centraal.

Formele en informele gesprekken

Het leveren van best passende zorg, nu en in de toekomst, vraagt van jou om vooruit te kijken en om signalen op te vangen van de zorgvrager. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voeren formele gesprekken (bijvoorbeeld zorgleefplanbespreking) maar ook informele gesprekken (bijvoorbeeld tijdens het douchen). In het schema hieronder zijn de stappen van dit proces weergegeven.

20180418 Anticiperen Laatste Levensfase

Wat kun jij doen?

Juist jij krijgt in je werk, bijvoorbeeld tijdens het gesprek tijdens de verzorging, de zorgen van de cliënt mee. Als je een signaal opvangt, bijvoorbeeld als de zorgvrager piekert over een keuze of de verslechterende gezondheid, vraag hier dan op door. Durf in gesprek te gaan en te ontdekken wat iemand zegt, en niet zegt. Bespreek het met collega’s, verpleegkundig specialist/ specialist ouderengeneeskunde en noteer het in het dossier. Dit is namelijk belangrijke informatie om te kijken of er een (formeel) gesprek met de zorgvrager aangegaan kan worden.

V&VN heeft in een project samengewerkt met Verenso en patiëntverenigingen om dit onderwerp verder uit te diepen voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en specialisten oudergeneeskunde. Bekijk het rapport Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd