Opvallendste hoogtepunten Troonrede en Miljoenennota

  • 18 september 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

In de Troonrede wordt expliciet het investeren in vakmensen, zoals verpleegkundigen, genoemd. Ook is er in de Troonrede aandacht voor de toename van ouderen. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor de ouderenzorg, niet alleen in de verpleeghuiszorg, maar ook voor ouderen thuis.

Deze investering loopt tijdens deze kabinetsperiode op tot 3 miljard. En verder worden de gemaakte afspraken met het zorgveld genoemd (bestuurlijke akkoorden), waarmee de regering de kosten van de zorg wil matigen. Lees, bekijk of beluister de Troonrede.

Opvallendste punten uit de Miljoenennota

  • De agenda van het kabinet richt zich op het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, zodat patiënten en zorgverleners merken dat het beter wordt. Daarom wil het kabinet zorgen voor voldoende zorgverleners en de zorg slimmer organiseren.
  • Het tekort aan zorgverleners is één van de belangrijkste uitdagingen. Met het programma werken in de zorg wil het kabinet zorgen dat er meer jongeren voor een zorgopleiding kiezen. Het kabinet stelt 350 miljoen beschikbaar voor dit programma. Naast nieuwe zorgverleners wordt er ook ingezet op zij- en herintreders. Het kabinet erkent dat alleen het werven van nieuw zorgpersoneel niet voldoende is, en dat het werk ook anders georganiseerd moet worden. Het terugdringen van administratieve lasten en werkdruk zijn hierbij belangrijke elementen.
  • In de zorgbegroting wordt er ook 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor meer ambulanceverpleegkundigen. En in de GGZ wordt het aantal opleidingsplaatsen verruimd met 40%. In de ziekenhuizen worden middelen vrijgemaakt voor functiedifferentiatie bij verpleegkundigen. Hiervoor is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar.
  • Voor het afremmen van de groei in zorgkosten heeft het kabinet hoofdlijnakkoorden afgesloten met de medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging en huisartsen. Hierdoor vallen de zorgkosten 2,3 miljard lager uit. Een belangrijk element uit de hoofdlijnakkoorden zijn de afspraken over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats.
  • De ouderenzorg krijgt een extra investering. In het pact voor de ouderenzorg wordt er 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg. Naast de verpleeghuiszorg richt het pact zich ook op het langer thuis wonen van ouderen en het bestrijden van eenzaamheid. Al deze investeringen lopen samen op tot 3 miljard.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)