Oproep aan VWS: geen actieplan zónder de werkvloer

  • 14 maart 2018
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_verpleegkundigen_overleg

<strong>Met het Actieprogramma Werken in de Zorg en bijna 350 miljoen euro gaan de ministers Bruins en De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van VWS de personeelstekorten in de zorg te lijf. Anders hebben we over 4 jaar een tekort van 125.000 mensen. V&VN is blij met de inzet van VWS, maar benadrukt: praat niet óver, maar mèt verpleegkundigen en verzorgenden over maatregelen.

Betrekken, waarderen en behouden

“Heel goed dat de ministers en staatssecretaris met deze drastische aanpak komen”, zegt V&VN-directeur Sonja Kersten. “Het is wel belangrijk om niet voornamelijk op nieuwkomers in te zetten, maar ook op het behoud van de mensen die het nu doen. En vooral: betrek verpleegkundigen en verzorgenden nadrukkelijk bij de maatregelen en acties.”

Inbreng professionals onmisbaar

VWS wil actieplannen voor 28 regio’s, waarbij partijen in een regio samenwerken zodat er voldoende opleidings- en stageplaatsen komen. Een onafhankelijke commissie moet bepalen of de RAAT-plannen (Regionale Actie Aanpak Tekorten) voldoende kwaliteit hebben; anders komt er geen geld voor beschikbaar. De inbreng van verpleegkundigen en verzorgenden is voor V&VN een voorwaarde voor het slagen van die plannen. Overigens is een deel van de oplossingen die jullie zelf aandroegen (zie het rapport Oplossingen van de Werkvloer 1, 2) te herkennen in het Actieprogramma. Voorbeelden zijn verminderen van registratielast en het overhevelen van taken die niet met de zorg te maken hebben. 

Gebruik ‘Excellente Zorg’

Het Actieprogramma van VWS verwijst er kort naar: zorgorganisaties die hun medewerkers willen behouden en nieuwkomers willen aantrekken, kunnen gebruik maken van een bestaand programma dat z’n toegevoegde waarde in de praktijk al heeft bewezen: Excellente Zorg. Een organisatie-advies, ontwikkeld door V&VN en de Patiëntenfederatie. Organisaties die er mee werken, creëren een aantrekkelijke werkomgeving voor verpleegkundigen en verzorgenden, waarin de zorgresultaten centraal staan. Sonja Kersten: “Iedereen heeft last van de personeelstekorten, maar toch hebben organisaties die werken volgens het Excellente Zorg-programma minder ziekteverzuim en minder moeite om vacatures op te vullen.”

Niet vrijblijvend

Het arbeidsmarktplan voor de zorg zal in de komende weken verder worden uitgewerkt. V&VN zal bij de besprekingen daarover blijven hameren op het betrekken van de beroepsgroep en het waarderen en behouden van verpleegkundigen en verzorgenden. Heel belangrijk: de ministers willen minder vrijblijvendheid. Dat is ook voor V&VN doorslaggevend. De vraag is wel: hóe zorgen we dat alle partijen nu ook daadwerkelijk mee gaan doen en werk maken van minder registratie, minder oneigenlijke taken, meer stageplaatsen, meer inbreng van de werkvloer enzovoort. Op die vraag hopen we een duidelijk antwoord te krijgen. Wordt vervolgd!

Lees hier het volledige Actieprogramma van VWS.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!